Teknos hållbarhet 2021: Arbetet med att bygga ett hållbart företag fortsätter

Globala färg och ytbehandlingsleverantören Teknos har publicerat sin icke-finansiella rapport för 2021 (non financial report, NFI). Genom att publicera icke finansiell information, strävar Teknos efter att ge en transparent inblick i sina hållbarhetsåtgärder.

NFI-rapporten beskriver de framsteg Teknos Groups hållbarhetsåtgärder har gjort, definierade i Teknos Corporate Social Responsibility (CSR) Program. Teknos CSR-program syftar till att skapa långsiktigt mervärde för intressenter och har fyra fokusområden: Hållbara lösningar och tjänster, Ansvarsfull verksamhet och leveranskedja, Utveckling av personal och Framtida generationer.

Fokus på att mäta klimatpåverkan

Under 2021 arbetade Teknos för att bättre förstå sin allmänna påverkan på utsläpp. Arbetet började med att beräkna koldioxidavtrycket för den egna verksamheten, inklusive företagets anläggningar och fordon (Scope 1) samt för köpt el, fjärrvärme och fjärrkyla (Scope 2). Teknos fortsatte att arbeta med innovativa projekt relaterade till förnybara råvaror och förpackningslösningar med lägre miljöavtryck. Till exempel gick Teknos med i det finska forskningskonsortiet SUSBINCO som har som mål att utveckla biobaserade bindemedel och ytbehandlingar. Teknos lanserade också en ny förpackningslösning som innehåller 90 % återvunnen plast. 

”Inom ytbehandlingsindustrin – som i alla branscher – är det nödvändigt att minska klimatpåverkan. När resurserna blir allt mer knappa behöver vi hitta lösningar för att få saker att hålla längre med ett balanserat miljöavtryck. Under 2021 har fokus varit att först förstå vår klimatpåverkan i små, kvantifierbara steg. Detta kommer göra det möjligt för oss att förbättra våra processer och samarbeten ytterligare”, säger Paula, CEO för Teknos Group.

Stödjer hybridarbete och välbefinnande i det "nya normala"

Under tiden för distans- och hybridarbete fokuserade Teknos på att skapa hybridsamarbete och lade särskild vikt vid medarbetarnas välbefinnande. Personalutbildning, utvecklingsprocesser samt at jobba för att attrahera och behålla talanger, var en del i detta arbete. Att utbilda och engagera personalen i en mer stärkande ledarstil var också en stor del av familjekulturens utveckling under 2021.

”Som ett familjeägt företag är människor allt för oss. Förra året skapade vi aktivt olika sätt att engagera personalen på Teknos och ägnade extra uppmärksamhet åt att må bra på arbetet. Vi förbättrade hybridarbetsmöjligheterna till exempel genom att introducera vårt första hybridkontor i Polen, designat med hänsyn till de anställdas välbefinnande och miljön, säger Paula.

För att bidra till lokala samhällen fortsatte Teknos att utveckla samhällsåtgärder i de länder där de har verksamhet. Dessutom lanserade Teknos sitt eget världsomspännande donationsprogram Paying it Forward vilket fokuserar på att öka möjligheterna för barn att utöva sina hobbyer.

Hållbarhetsresan fortsätter

2021 belönades Teknos med EcoVadis Gold Recognition Level, vilket placerar Teknos bland topp 5 procent av EcoVadis-bedömda företag. Detta erkännande är en uppskattning för det hållbarhetsarbete som Teknos utfört hittills. Teknos har också kopplat några av sina hållbarhetsmål till sin marginal för banklån, vilket är ytterligare ett kvantifierbart steg i företagets hållbarhetsarbete.

"Resan mot hållbarhet tar aldrig slut. Vårt strategiska fokus är att mildra klimatpåverkan, ta itu med råvarubrist med hjälp av nya och hållbara lösningar samt att säkerställa välbefinnande och säkerhet för vår personal. Jag vill tacka våra anställda, kunder och affärspartners för vad vi har uppnått hittills. Arbetet med att nå våra ambitiösa mål fortsätter – tillsammans”, avslutar Paula.

 

Teknos NFI-rapport:

Teknos non-financial statement 2021, lång version (eng)

Teknos NFI-rapport, kort version (swe)