Teknos tilldelas EcoVadis guldmedalj för sin hållbarhetsprestation, Rankas topp 5% bland företag globalt

Teknos har tilldelats EcoVadis guldmedalj för sin hållbarhetsprestation 2021. Detta placerar Teknos bland de bästa 5 % av 90 000 företag som är rankade av EcoVadis över hela världen. Över 90 000 företag i över 160 länder har redan utvärderats i hållbarhet på Ecovadis oberoende plattform.

I EcoVadis bedöms företag utifrån fyra kategorier: Miljö, Arbete och mänskliga rättigheter, Etik och Hållbar upphandling. Teknos presterade bäst inom miljödelen med 80/100 poäng och nådde en bra nivå även inom Arbetskraft och mänskliga rättigheter och Hållbar upphandling.

Hållbarhet är en grundpelare i Teknos strategi, och företaget strävar efter att vara den mest hållbara leverantören av ytbehandlingslösningar i branschen. Under de senaste åren har Teknos investerat kraftigt i att utveckla sina hållbarhetsmetoder. EcoVadis guldmedalj är en bekräftelse på detta engagemang, säger Paula Salastie, VD och ägare av Teknos Group:

"Vi är glada över att vårt ihärdiga arbete med att utveckla vår verksamhet och våra produkter för att bli mer hållbara har uppmärksammats med en EcoVadis guldmedalj. Att ingå i topp 5% av alla företag är en stor milstolpe för oss och bevisar vårt starka engagemang för hållbarhet inför våra externa och interna intressenter. Att kunna förbättra oss från brons till guldnivå inom bara några år är ett betydande steg framåt och visar att vår riktning är rätt. Samtidigt kommer detta erkännande också inspirera oss att sikta ännu högre. För att förbättra oss ytterligare kommer vi lägga vikt på riskutvärdering med begränsningsplaner och dataprecision med transparens", säger Paula.

"För oss är hållbarhet mer än utsläpp. Det handlar också om att skapa en bra arbetsplats och långsiktiga relationer med alla våra intressenter. Detta mäts i stoltheten över att vara en del av Teknos-familjen", fortsätter Paula.

Inom sitt Hållbarhetsprogram kommer Teknos fortsätta fokusera på att mildra klimatpåverkan, säkerställa säkerhet och välbefinnande för sin personal och andra intressenter och att hitta hållbara lösningar för att tackla råvarubrist, inte bara vid upphandling utan också med livscykeltänkande. Att delta i EcoVadis möjliggör också transparens för hela värdekedjan eftersom det gör det möjligt för Teknos kunder att övervaka hur Teknos presterar inom hållbarhet.

Mer information:

Maksymilian Pawlowski

Communications Manager
Tel.: +48 726 355 244  
maksymilian.pawlowski@teknos.com 

EcoVadis är en av de mest pålitliga och största leverantörerna av hållbarhetsbetyg. I EcoVadis nätverk har 90 000 företag redan utvärderats.