Teknos' bærekraft i 2021: Arbeidet med å bygge et bærekraftig selskap fortsetter

Den globale leverandøren av overflatebehandlingsløsninger, Teknos, har publisert sin non-financial report for 2021. Ved å publisere ikke-finansiell informasjon streber Teknos etter å skape åpenhet i fremdriften av sine bærekraftstiltak. 

Den ikke-finansielle rapporten beskriver fremdriften til Teknos 'bærekraftstiltak, som er definert i Teknos' Corporate Social Responsibility (CSR)-program. Teknos sitt CSR-program har som mål å skape langsiktig merverdi for våre interessenter og har fire fokusområder: bærekraftige løsninger og tjenester, ansvarlig drift og forsyningskjede, menneskelig utvikling og fremtidige generasjoner.

Fokus på måling av klimapåvirkning  

I 2021 jobbet Teknos for å få en bedre forståelse av sin utslippspåvirkning. Arbeidet startet med beregning av CO2-avtrykket fra Teknos egen virksomhet, inkludert selskapets anlegg og kjøretøy (Scope 1) samt innkjøpt strøm, varme og kjøling (Scope 2). Teknos fortsatte arbeidet med innovasjonsprosjekter vedrørende fornybare råvarer og emballasjeløsninger med et lavere miljøavtrykk. Teknos deltok bl.a. i SUSBINCOs forskningskonsortium, som har som mål å utvikle biobaserte bindemidler og overflatebehandlinger, og lanserte et nytt produkt der emballasje består av 90 % resirkulert plast.

"I overflatebehandlingsbransjen - som i alle andre bransjer - er det en nødvendighet å redusere klimabelastningen. Ettersom ressursene blir mer og mer knappe, må vi finne løsninger slik at vi kan få ting til å vare lenger med et balansert miljøavtrykk. I 2021, var det fokus på å forstå vår klimapåvirkning i små, kvantifiserbare trinn, som vil gjøre oss i stand til å forbedre våre prosesseser og samarbeid ytterligere, sier Paula Salastie, administrerende direktør i Teknos Group.

Støtter hybrid-arbeid og trivsel i den "nye normaliteten"  

I tiden med fjernarbeid og hybrid-arbeid fokuserte Teknos på å skape et miljø for godt samarbeid på de nye platformene og la spesiell vekt på ansattes trivsel. Opplæring av ansatte, utvikling av prosesser samt arbeidet med å tiltrekke og beholde talenter var en del av dette arbeidet. Utdanning og engasjement for en mer rettferdig lederstil var også en viktig del av utviklingen av Teknos' familiekultur i 2021.

"Som en familieeid bedrift er menneskene alt for oss. I fjor gikk vi aktivt inn for å skape nye forskjellige måter å engasjere oss i Teknos-fellesskapet på, og viet økt oppmerksomhet til mestring på jobben. Vi forbedret mulighetene for hybridarbeid ved å introduserer vårt første fullhybridkontor i Polen, designet med ansattes trivsel og miljøhensyn i tankene, sier Salastie.

For å gi et positivt bidrag til lokalsamfunnene fortsatte Teknos å utvikle lokale aktiviteter i landene der Teknos er til stede. I tillegg lanserte Teknos sitt eget verdensomspennende donasjonsprogram kalt Paying it Forward, som fokuserer på å forbedre barns muligheter til å ha hobbyer.

Bærekraftsreisen fortsetter 

I 2021 ble Teknos tildelt EcoVadis Gold Recognition Level, noe som plasserer Teknos blant de 5 prosent beste EcoVadis-vurderte selskapene. Denne anerkjennelsen er en påskjønnelse av Teknos' bærekraftarbeid som er gjort så langt. Teknos har også knyttet noen av sine bærekraftsmål og ytelse til sin lånemargin, som er nok et målbart steg i selskapets bærekraftsarbeid.

"Reisen mot bærekraft tar aldri slutt. Vårt strategiske fokus er å dempe klimapåvirkningen, takle råvareknapphet med nye løsninger som har lang holdbarhet og å styrke sikkerheten og trivselen til våre ansatte. Jeg vil takke alle våre ansatte, kunder og forretningspartnere for det vi har oppnådd så langt "Sammen fortsetter vi arbeidet mot våre ambisiøse mål", avslutter Salastie.

Teknos non-financial statement 2021- Fullvesjon på engelsk 

Teknos non-financial statement 2021 - Kort versjon norsk

Last ned

Teknos Non-Financial Statement - Full versjon Engelsk

LAST NED