Måling av CO2-fotavtrykk letter klimaarbeidet i Teknos

For å investere i de riktige områdene innen samfunnsansvar og for å kunne sette sine utslippsmål, har Teknos lansert et prosjekt for å måle karbonfotavtrykket på konsernnivå. Målingene utføres i henhold til den internasjonalt anerkjente GHG-protokollen ved hjelp av Gaia Consulting.

Arbeidet startet med å beregne karbonutslippene fra Teknos’ egen virksomhet (scope 1 & 2), inkludert bedriftsanlegg og kjøretøy samt innkjøpt elektrisitet, damp, oppvarming og kjøling. Vurderingen ekskluderte mesteparten av verdikjedeutslippene (scope 3), bortsett fra forretningsreiser.

I 2021 slapp Teknos ut 79,5 kg CO2e for hvert tonn produksjon. Det totale målte karbonavtrykket var cirka 9300 tonn CO2e, hvorav 45 % kom fra indirekte utslipp som elektrisitet, fjernvarme og fjernkjøling. 44 % ble skapt på stedet, hovedsakelig gjennom direkte bruk av fossilt brensel ved drift av kjøretøy og maskiner og ved bruk av gassbaserte varmesystemer eller ovner. Forretningsreiser sto for rundt 10 % av utslippene, men dette tallet forventes å være lavere enn vanlig på grunn av pandemien, selskapets overgang til en hybrid arbeidsmodell og utstrakt bruk av digitale samarbeidsverktøy.

"Bærekraft spiller en avgjørende rolle i utformingen og forbedringen av forretningsprosessene våre. Vi har nå sett på utslippene våre i forhold til produksjonen vår (utslippsintensitet), men målet vårt er å måle hele verdikjeden utslipp, inkludert Scope 1-3 i fremtiden. Dette er for å forstå den fulle effekten av driften vår, og for å kunne sette utslippsmålene våre på konsernnivå og for å iverksette passende tiltak», sier Paula Salastie, administrerende direktør og eier av Teknos Group Oy.