Hiilijalanjäljen mittaaminen helpottaa Teknoksen ilmastotyötä

Teknos on aloittanut hiilidioksidipäästöjensä mittaamisen konsernitasolla saadakseen kokonaiskuvan yrityksen toiminnan vaikutuksista ja voidakseen asettaa konsernitason päästötavoitteet.
 
Teknos on käynnistänyt hankkeen hiilijalanjäljen mittaamiseksi konsernitasolla, jotta se voi investoida yritysvastuun kannalta oikeisiin osa-alueisiin ja asettaa päästötavoitteensa. Mittaukset tehdään kansainvälisesti tunnustetun GHG-protokollan mukaisesti Gaia Consultingin avulla.
 
Työ aloitettiin laskemalla Teknoksen omien toimintojen hiilidioksidipäästöt (Scope 1 ja 2), mukaan lukien yrityksen tilat ja ajoneuvot sekä ostettu sähkö, höyry, lämmitys ja jäähdytys. Arviointi ei sisältänyt suurinta osaa arvoketjun päästöistä (Scope 3) liikematkoja lukuun ottamatta.
 
Vuonna 2021 Teknoksen hiilidioksidipäästöt olivat 79,5 kg tuotantotonnia kohden. Mitattu kokonaishiilijalanjälki oli noin 9 300 tonnia hiilidioksidia, josta 45 % oli peräisin epäsuorista päästöistä, kuten sähköstä, kaukolämmöstä ja kaukojäähdytyksestä. 44 % syntyi paikan päällä, pääasiassa fossiilisten polttoaineiden suorasta käytöstä ajoneuvojen ja koneiden toimintaan sekä kaasupohjaisten lämmitysjärjestelmien tai uunien käytöstä. Liikematkat aiheuttivat noin 10 % päästöistä, mutta tämän luvun odotetaan olevan tavallista alhaisempi pandemian, yrityksen siirtymisen hybridityömalliin ja digitaalisten työkalujen laajan käytön ansiosta.
 
"Kestävä kehitys on ratkaisevassa roolissa liiketoimintaprosessiemme suunnittelussa ja kehittämisessä. Olemme nyt tarkastelleet päästöjämme suhteessa tuotantoomme (päästöintensiteetti), mutta tavoitteenamme on mitata tulevaisuudessa koko arvoketjun päästöt (Scope 1–3). Tämän tarkoituksena on auttaa meitä ymmärtämään toimintamme koko vaikutus, asettaa konsernitason päästötavoitteet ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin", kertoo Teknos Group Oy:n toimitusjohtaja ja omistaja Paula Salastie.