Logo và hình ảnh

Vui lòng tải logo của Teknos ở link bên dưới

Logo của Teknos

Để đăng nhập thư viện hình ảnh của Teknos, xin vui lòng gửi yêu cầu bằng tiếng Anh để đăng nhập và tải hình ảnh từ link bên dưới

thư viện hình ảnh

Liên hệ truyền thông

VIỆT NAM & ĐÔNG NAM Á - Bộ phận Truyền thông & Marketing
Điện thoại: +607 251 5115 
marketing.malaysia@teknos.com

Bạn có muốn cập nhật thông tin mới nhất về công nghệ sơn hàng đầu châu Âu?
Hãy đăng ký để nhận thông tin!

Đăng ký nhận tin tức Painting News