Måling af CO2-aftryk fremmer teknos' klimaindsats

For at kunne investere i de rigtige områder i forhold til virksomhedens ansvar, og for at kunne fastsætte mål for emissioner har Teknos lanceret et projekt, der måler virksomhedens CO2-aftryk i hele koncernen. Målingen udføres i henhold til den internationalt anerkendte GHG-protokol med hjælp fra Gaia Consulting.

Arbejdet blev indledt med at beregne CO2-emissionen fra Teknos’ egne aktiviteter (område 1 og 2), herunder virksomhedens faciliteter og køretøjer samt indkøbt elektricitet, damp, varme og køling. Vurderingen udelukkede de fleste emissioner fra værdikæden (område 3), bortset fra forretningsrejser.

I 2021 udledte Teknos 79,5 kg CO2 for hvert ton produktion. Det samlede, målte CO2-aftryk var på ca. 9.300 tons CO2e, hvoraf 45 % kom fra indirekte emissioner såsom el, fjernvarme og fjernkøling. 44 % blev dannet på stedet, hovedsageligt ved direkte brug af fossile brændstoffer ved drift af køretøjer og maskiner og ved brug af gasbaserede varmesystemer eller ovne. Forretningsrejser tegnede sig for omkring 10 % af emissionerne, men dette tal forventes at være lavere end normalt på grund af pandemien, virksomhedens overgang til en hybrid arbejdsmodel og den omfattende brug af digitale samarbejdsværktøjer.

"Bæredygtighed spiller en afgørende rolle i udformningen og forbedringen af vores forretningsprocesser. Vi har nu set på vores emissioner i forhold til vores produktionsoutput (emissionsintensitet), men vores mål er at måle hele værdikædens udledninger, herunder omfang 1-3 i fremtiden. Det er for at forstå den fulde effekt af vores aktiviteter og for at kunne sætte vores mål for emissioner i hele koncernen og træffe passende foranstaltninger," siger Paula Salastie, CEO og ejer af Teknos Group Oy.