Merjenje ogljičnega odtisa

Da bi Teknos vlagal v prava področja družbene odgovornosti in lahko določil svoje cilje glede emisij, je podjetje začelo izvajati projekt merjenja ogljičnega odtisa na ravni grupacije. Merjenje poteka po mednarodno priznanem protokolu o toplogrednih plinih s pomočjo podjetja Gaia Consulting.

Delo se je začelo z izračunom emisij ogljika iz Teknosovega lastnega poslovanja (obseg 1 in 2), vključno s poslovnimi objekti in vozili ter kupljeno električno energijo, paro, ogrevanjem in hlajenjem. Iz ocene je bila izključena večina emisij vrednostne verige (področje 3), razen poslovnih potovanj.

Leta 2021 je Teknos za vsako tono proizvodnje izpustil 79,5 kg CO2e. Skupni izmerjeni ogljični odtis je znašal približno 9300 ton CO2e, od tega je 45% izviralo iz posrednih emisij, kot so električna energija, daljinsko ogrevanje in daljinsko hlajenje. 44% je nastalo na kraju samem, predvsem z neposredno uporabo fosilnih goriv pri obratovanju vozil in strojev ter uporabi plinskih ogrevalnih sistemov ali peči. Poslovna potovanja so predstavljala približno 10% emisij, vendar naj bi bil ta delež zaradi pandemije, prehoda podjetja na hibridni model dela in obsežne uporabe orodij za digitalno sodelovanje, nižji kot običajno.

"Trajnost ima ključno vlogo pri oblikovanju in izboljševanju naših poslovnih procesov. Zdaj smo obravnavali naše emisije glede na proizvodnjo (intenzivnost emisij), vendar je naš cilj v prihodnosti meriti emisije celotne vrednostne verige, vključno z obsegom 1-3. S tem bomo razumeli celoten vpliv naših dejavnosti in lahko določili emisijske cilje na ravni grupacije ter sprejeli ustrezne ukrepe," pravi Paula Salastie, izvršna direktorica in lastnica družbe Teknos Group Oy.