Projekt pomiaru śladu węglowego wspiera ograniczanie wpływu TEKNOS na klimat

TEKNOS wdrożył projekt pomiaru śladu węglowego na poziomie Grupy TEKNOS, który pozwoli na określenie właściwych kierunków inwestowania w obszarze odpowiedzialności korporacyjnej i umożliwi wyznaczania celów w zakresie własnej emisji. Pomiar odbywa się zgodnie z uznanym na całym świecie protokołem dotyczącym GHG przy współpracy z firmą Gaia Consulting.

Prace rozpoczęto od obliczenia emisji dwutlenku węgla wynikające z działalności TEKNOS (zakres 1 i 2 protokołu), w tym budynków firmy i pojazdów, a także zakupionej energii elektrycznej, pary, ogrzewania i chłodzenia. Z oceny wykluczono większość emisji z łańcucha wartości (zakres 3), z wyjątkiem podróży służbowych.

W 2021 r. TEKNOS wyemitował 79,5 kg CO2e na każdą tonę produkcji. Całkowity zmierzony ślad węglowy wyniósł około 9300 ton CO2e, z czego 45% pochodziło z emisji pośrednich, takich jak energia elektryczna, ciepłownictwo i chłodzenie. 44% powstało na miejscu, głównie dzięki bezpośredniemu wykorzystaniu paliw kopalnych podczas obsługi pojazdów i maszyn oraz przy korzystaniu z gazowych systemów grzewczych lub pieców. Podróże służbowe odpowiadały za około 10% emisji, ale oczekuje się, że liczba ta będzie niższa niż zwykle z powodu pandemii, przejścia firmy na hybrydowy model pracy i szerokiego wykorzystania narzędzi digitalowych.

„Zrównoważony rozwój odgrywa kluczową rolę w opracowywaniu i ulepszaniu naszych procesów biznesowych. Obecnie mierzymy poziom naszej emisji w odniesieniu do naszej produkcji (intensywność emisji), ale naszym celem na przyszłość jest pomiar emisji całego łańcucha wartości, w tym zakresu 1-3. Ma to na celu zrozumienie pełnego wpływu naszej działalności i umożliwienie wyznaczenia celów w zakresie emisji na poziomie Grupy oraz podjęcie odpowiednich działań” – mówi Paula Salastie, dyrektor generalny i właściciel Teknos Group Oy.