Teknos deltar i et stort forskningsprosjekt for å utvikle biobaserte bindemidler og overflatebehandling – Målet er å muliggjøre nesten fullstendig biobasert innhold i produktene

Teknos deltar i et prosjekt om utvikling av biobaserte bindemidler og overflatebehandling som bærekraftige alternativer til fossilbaserte materialer. SUSBINCO-prosjektet er dannet av et konsortium av finske selskaper og forskningsinstitutter med mål om å utvikle nye og biobaserte produktprogrammer for produksjon og kommersialisering i globale markeder.

"Bærekraftige bindemidler og overflatebehandling blir viktigere og viktigere. For å bekjempe klimaendringer og ressursknapphet må bedrifter i alle bransjer utvikle biobaserte produkter med lave CO2-utslipp som et alternativ til fossilbaserte materialer. I overflatebehandlingsindustrien , tilgjengeligheten og prisen på materialer og de høye tekniske kravene begrenset bruken av biobaserte løsninger. Derfor er det viktig å utvikle nye alternativer," sier Pasi Virtanen, Group R&D Manager, Innovations i Teknos.

SUSBINCO-prosjektet har som mål å utvikle bindemidler og overflatebehandlinger som kan brukes i emballasje, maling, lim, fugemasse og slipemidler. Målet er å oppnå 80-100 % biobasert innhold i de utviklede bindemidlene og overflatebehandlingene. Prosjektet startet høsten 2021 og avsluttes i 2023.

"Ambisjonen for dette prosjektet er svært høyt - å muliggjøre produkter med minst 80 % bioinnhold betyr en dobling av dagens tilgjengelige bionivå. På slutten av prosjektet håper vi å ha en rekke polymerer med høy biobasert innhold, som vi kan bruke bredt i våre egne produktløsninger.- Det er et viktig prosjekt, som også gir en utmerket støtte for vår nåværende bedriftsstrategi," forklarer Virtanen.

SUSBINCO vil støtte Finland i å bli en utviklings- og markedsleder innen biobaserte løsninger og har mottatt støtte fra det finske eksportfremmende-institutt, Business Finland. I tillegg til Teknos er konsortiets partnere Brightplus, CH-Bioforce, CH-Polymers, Kiilto, MetGen, Metsä Board, Mirka, Montinutra, UPM-Kymmene, Valmet Technologies, Åbo Akademi University, VTT Technical Research Centre of Finland, Lappeenranta- Lahti teknologiske universitet (LUT), Universitetet i Oulu, Finlands naturressursinstitutt (Luke), Tammerfors universitet og Universitetet i Øst-Finland.

It is great to be part of such a wide and experienced consortium. As a coating manufacturer, Teknos aims to widen the end use applications of the coatings and binders developed in the project. In addition, we bring expertise on the technical requirements of the raw materials used in the coating industry. As a global company, we also expect to bring enhanced export potential to the solutions developed,” Virtanen concludes.

"Det er fantastisk å være en del av et så bredt og erfarent konsortium. Som produsent av overflatebehandling har Teknos som mål å utvide sluttbruken av overflatebehandlingene og bindemidlene som er utviklet i prosjektet. I tillegg har vi kompetanse på de tekniske kravene for råvarene, "Som globalt selskap forventer vi også å kunne tilføre økt eksportpotensial til de utviklede løsningene," avslutter Virtanen.

 

Mer informasjon:
Pasi Virtanen 
Group R&D Manager, Innovations 
+358 468503546 
pasi.virtanen@teknos.com

 

Susbinco_participants.jpg