Teknos deltager i et stort forskningsprojekt for at udvikle biobaserede bindemidler og overfladebehandling – målsætningen er at muliggøre næsten fulkommen biobaseret indhold i produkterne

Teknos deltager i et projekt om udvikling af biobaserede bindemidler og overfladebehandling som bæredygtige alternativer til fossilbaserede materialer. SUSBINCO-projektet er dannet af et konsortium af finske virksomheder og forskningsinstitutter med det formål at udvikle nye og biobaserede produktprogrammer til produktion og kommercialisering på globale markeder.

"Bæredygtige bindemidler og overfladebehandling bliver vigtigere og vigtigere. For at bekæmpe klimaforandringer og ressourceknaphed er virksomheder i alle brancher nødt til at udvikle biobaserede produkter med lav CO2-udledning som et alternativ til fossilbaserede materialer. Inden for overfladebehandlingsindustrien har tilgængeligheden af og prisen på materialer samt de høje tekniske krav begrænset brugen af biobaserede løsninger. Derfor er det vigtigt at udvikle nye alternativer," siger Pasi Virtanen, Group R&D Manager, Innovations hos Teknos.

SUSBINCO-projektet har til formål at udvikle bindemidler og overfladebehandling, der kan bruges i emballage, maling, klæbemidler, tætningsmidler og slibemidler. Målet er at opnå 80-100 % biobaseret indhold i de udviklede bindemidler og overfladebehandlinger. Projektet startede i efteråret 2021 og slutter i 2023.

"Ambitionen for dette projekt er meget høj – at muliggøre produkter med mindst 80 % bioindhold betyder en fordobling af det nuværende tilgængelige bioniveau. Ved projektets afslutning håber vi at have en række polymerer med højt biobaseret indhold, som vi kan udnytte bredt i vores egne løsninger. Det er et vigtigt projekt, som også er en fremragende støtte for vores nuværende virksomhedsstrategi," forklarer Virtanen.

SUSBINCO vil støtte Finland i at blive udviklings- og markedsleder inden for biobaserede løsninger og har modtaget støtte fra det finske eksportfremme-institut, Business Finland. Udover Teknos er konsortiepartnerne Brightplus, CH-Bioforce, CH-Polymers, Kiilto, MetGen, Metsä Board, Mirka, Montinutra, UPM-Kymmene, Valmet Technologies, Åbo Akademi University, VTT Technical Research Center of Finland, Lappeenranta-Lahti University of Technology (LUT), University of Oulu, Natural Resources Institute of Finland (Luke), Tampere University og University of Eastern Finland.

"Det er fantastisk at være en del af et så bredt og erfarent konsortium. Som producent af overfladebehandling sigter Teknos mod at udvide slutanvendelserne af de overfladebehandlinger og bindemidler, der er udviklet i projektet. Derudover har vi ekspertise i de tekniske krav til de råmaterialer, der anvendes i overfladebehandlingsindustrien. Som en global virksomhed forventer vi også at kunne tilføre de udviklede løsninger et øget eksportpotentiale," konkluderer Virtanen.

More information:
Pasi Virtanen 
Group R&D Manager, Innovations 
+358 468503546 
pasi.virtanen@teknos.com

 

Susbinco_participants.jpg