Nye alternative råvarer bliver testet

Teknos udfører omfattende forskning for at finde industrielle biprodukter, der kan bruges som råstoffer til overfladebehandlingsprodukter.

“I øjeblikket undersøger vi brugen af sekundære råstoffer i mange produktgrupper.  Biobaserede råstoffer anvendes allerede i forskellige produkter,” siger Laura Kosonen, Teknos’ produktchef.

De sekundære råstoffer, som Teknos undersøger, omfatter både produkter i slutningen af deres livscyklus og industrielle biprodukter, hvorfra vi kan isolere råstoffer til overfladebehandlingsprodukter. Princippet om en cirkulær økonomi er simpelt: Én mands affald er en anden mands råstof. Derfor er Teknos’ partnere centrale aktører som råvareproducenter.

Intensiv forskning i råstoffer

Kosonen skrev sin afhandling’ ved Aalto University om sekundære og biobaserede råstoffer. Arbejdet var bestilt af Teknos. Før sin nuværende stilling arbejdede hun hos Teknos som R&D-miljøspecialist.

I sin afhandling studerede og testede Kosonen forskellige industrielle biprodukter som sekundære råstoffer, for eksempel brugen af calcinat (jernoxid) som rødt pigment i overfladebehandlingsprodukter. Hun undersøgte også brug af glaspulver og gips som fyldstoffer i maling. Efter dette har Teknos gennemført yderligere undersøgelser af brugen af glaspulver som råstof til industriel maling.

“I vores globale R&D Inno-team undersøgte vi for eksempel brugen af genanvendt gummipulver i fleksible og skridsikre belægninger,” siger Kosonen. “Gummipulveret stammer fra genbrugte bildæk.”

Der udføres også forskning i at minimere og udnytte affald og biprodukter fra Teknos egen produktion, affald som i øjeblikket bortskaffes.

”Vi forsker sammen med vores partner i metoder til at forbedre materialeeffektiviteten i vores produktionsprocesser.”

Hos Teknos er materialeeffektiviteten allerede forbedret for eksempel ved at gemme overskuddet fra et produktionsbatch og bruge det til produktion af følgende batch i stedet for at bortskaffe det.

Teknos deltager i øjeblikket i flere innovationsprojekter f.eks. med universiteter for at finde måder at udnytte papirmasse på. Teknos deltog i ReCompose-projektet, som er faciliteret af VTT Technical Research Center of Finland Ltd, Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT og Finnish Environment Institute, hvor Teknos’ pulveraffald blev undersøgt som råstof til nye kompositmaterialer.

Høje krav til råstofferne

Færdige modeller for cirkulær økonomi kan ikke anvendes direkte i malingsindustrien, forklarer Kosonen. I materialevalget skal man for eksempel være meget forsigtig.

“Overfladebehandling er et højteknologisk produkt, og de anvendte materialer skal opfylde strenge krav til tekniske egenskaber såvel som indholdet af farlige kemikalier. Det er derfor sjældent muligt at anvende biprodukter direkte. Industrien har endnu ikke specialiserede ressourcer til forarbejdning af interessante sekundære råstoffer. Der er et marked for en aktør, der vil fremme behandlingen af biprodukter fra kemisk industri.”

Kosonen nævner også, at overholdelse af EU's kemikalielovgivning til tider kan være en udfordring, når det kommer til sekundære råstoffer.

Lovgivningen kræver, at producenter og importører kender og rapporterer den nøjagtige sammensætning af deres produkter og minimerer koncentrationen af farlige kemikalier i dem. Sikker brug af produkter skal også kommunikeres gennem hele forsyningskæden.

”For at kunne opfylde kravene skal vi kende den nøjagtige sammensætning af alle råvarer, der bruges i vores produkter, som allerede er komplicerede blandinger, siger Kosonen.