Teknos sodeluje v velikem raziskovalnem projektu za razvoj veziv in premazov na biološki osnovi – cilj je omogočiti skoraj v celoti biološko vsebino v produktih

Proizvajalec premazov Teknos sodeluje v projektu za razvoj bioloških veziv in premazov kot trajnostnih alternativ fosilnim materialom. Projekt SUSBINCO je oblikoval konzorcij finskih podjetij in raziskovalnih inštitutov, da bi razvil nove in na biološki osnovi temelječe portfelje produktov za proizvodnjo in trženje na svetovnih trgih.

"Trajnostna veziva in premazi postajajo vse pomembnejši. Za boj proti podnebnim spremembam in pomanjkanju virov morajo podjetja v vseh panogah razviti nizkoogljične, biološke alternative fosilnim materialom. V industriji premazov so razpoložljivost in cena materialov ter visoke tehnične zahteve omejili uporabo rešitev na biološki osnovi. Zato je pomembno razviti nove alternative," pravi Pasi Virtanen, vodja skupine za raziskave in razvoj ter inovacije v podjetju Teknos.

Cilj projekta SUSBINCO je razviti veziva in premaze, ki se lahko uporabljajo v embalaži, barvah, lepilih, tesnilih in abrazivih. Cilj projekta je doseči od 80 do 100-odstotno vsebnost bioloških sestavin v razvitih vezivih in premazih. Projekt se je začel jeseni 2021 in se zaključi leta 2023.

"Ambicije tega projekta so zelo visoke; omogočiti produkte z vsaj 80-odstotno vsebnostjo bioloških sestavin pomeni podvojiti trenutno razpoložljivo raven bioloških sestavin. Upamo, da bomo do konca projekta imeli na voljo vrsto polimerov z visoko vsebnostjo bioloških sestavin, ki jih bomo lahko široko uporabili v svojih rešitvah. To je pomemben projekt, ki odlično podpira tudi našo sedanjo strategijo podjetja," pojasnjuje Virtanen.

Podjetje SUSBINCO bo podpiralo Finsko pri razvoju in prevzemanju vodilnega položaja na trgu rešitev na biološki osnovi, za kar je prejelo sredstva finskega inštituta za spodbujanje izvoza Business Finland. Poleg podjetja Teknos so partnerji konzorcija še Brightplus, CH-Bioforce, CH-Polymers, Kiilto, MetGen, Metsä Board, Mirka, Montinutra, UPM-Kymmene, Valmet Technologies, Åbo Akademi University, VTT Technical Research Center of Finland, Lappeenranta-Lahti University of Technology (LUT), University of Oulu, Natural Resources Institute of Finland (Luke), Tampere University in University of Eastern Finland.

"Lepo je biti del tako širokega in izkušenega konzorcija. Teknos si kot proizvajalec premazov prizadeva razširiti področje uporabe premazov in veziv, razvitih v projektu. Poleg tega prinašamo strokovno znanje o tehničnih zahtevah surovin, ki se uporabljajo v industriji premazov. Kot globalno podjetje pričakujemo, da bomo z razvitimi rešitvami povečali tudi izvozni potencial," zaključi Virtanen.

 

Susbinco_participants.jpg

BI ŽELELI IZVEDETI VEČ?

Pokličite nas   00386(4) 236 58 78

pošljite          email

ali izpolnite   obrazec