Teknos mukana laajassa tutkimushankkeessa, jossa kehitetään biopohjaisia sideaineita ja pinnoitteita – tavoitteena jopa täysin biopitoiset tuotteet

Teknos on mukana hankkeessa, jossa kehitetään biopohjaisia sideaineita ja pinnoitteita korvaamaan fossiilipohjaisia materiaaleja. SUSBINCO-hanketta toteuttavat joukko suomalaisia yrityksiä ja tutkimuslaitoksia. Tavoitteena on kehittää uusia biopohjaisia tuotteita, joita voidaan tuottaa ja kaupallistaa vientitarkoitukseen.  

”Kestävät pinnoitteet ja sideaineet ovat tulevaisuudessa yhä tärkeämpiä. Ilmastonmuutoksen ja resurssien niukkuuden torjumiseksi yritysten on löydettävä eri toimialoilla lisää vähähiilisiä, biopohjaisia vaihtoehtoja fossiilisille materiaaleille. Maalialalla materiaalien saatavuus, hinta ja tuotteiden korkeat tekniset vaatimukset ovat kuitenkin asettaneet haasteita biopohjaisten ratkaisujen hyödyntämiselle. Tämän vuoksi on kehitettävä uusia biopohjaisia materiaaleja”, kertoo Pasi Virtanen, Group R&D Manager, innovaatiot Teknokselta.  

SUSBINCO-hankkeessa kehitetään pinnoitteita ja sideaineita, joita voidaan käyttää pakkauksissa, maaleissa, liimoissa sekä tiivistys- ja hioma-aineissa. Hankkeen tavoitteena on, että kehitettyjen sideaineiden ja pinnoitteiden biopitoisuus on 80–100 prosenttia. Hanke käynnistyy syksyn 2021 aikana ja kestää vuoteen 2023. 

”Hankkeen tavoite on hyvin kunnianhimoinen. Vähintään 80-prosenttisesti biopitoisten tuotteiden mahdollistaminen tarkoittaa, että tällä hetkellä käytettävissä oleva biotaso on kaksinkertaistettava. Odotamme, että hankkeen päättyessä meillä on käytössä valikoima korkean biopitoisuuden polymeerejä, joita voimme hyödyntää laajasti ratkaisuissamme. Tämä on tärkeä hanke, joka sopii erinomaisesti tämänhetkiseen strategiaamme”, Virtanen kertoo.  

Hanke tukee pyrkimystä kehittää Suomen asemaa biopohjaisten ratkaisujen kehittäjänä ja se on saanut rahoitusta Business Finlandilta. Konsortiossa ovat Teknoksen lisäksi mukana Brightplus, CH-Bioforce, CH-Polymers, Clic Innovation, Kiilto, MetGen, Metsä Board, Mirka, Montinutra, UPM-Kymmene, Valmet Technologies, Åbo Akademi, Teknologian tutkimuskeskus VTT, LUT-yliopisto, Oulun yliopisto, Luonnonvarakeskus (Luke), Tampereen yliopisto sekä Joensuun yliopisto.  

”On hienoa olla osana laajaa ja kokenutta konsortiota. Maalialan toimijana Teknos laajentaa hankkeessa kehitettyjen materiaalien loppukäyttöaluetta ja tuomme hankkeeseen asiantuntemusta erityisesti alan raaka-aineiden korkeista teknisistä vaatimuksista. Globaalina yrityksenä vahvistamme myös kehitettyjen ratkaisujen vientimarkkinapotentiaalia”, Virtanen sanoo.  
 


Lisätietoja: 
 
Pasi Virtanen 
Group R&D Manager, Innovations 
+358 468503546 
pasi.virtanen@teknos.com 

 

Susbinco_participants.jpg