Kiertotalous ohjaa maalien tuotekehitystä

Maalinvalmistaja Teknos edistää kiertotaloutta ja kehittää resurssiviisasta toimintatapaansa. Ympäristöarvot ja resurssitehokkuuden huomioivia uusia tuotteita ja palveluita tuodaan lähiaikoina markkinoille.

Pintakäsittelyä palveluna, teollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen sekä maalien elinkaaren huomiointi valmistuksesta kierrätykseen. Siinä muutamia esimerkkejä Teknoksen kiertotalouteen liittyvistä projekteista.

Asiakkaita mukaan kiertotalouteen

Kiertotalous konkretisoituu Teknoksella, kun yritys kehittää nykyistä muovin käyttöä vähentäviä paperi- kartonkipinnoitteita yhdessä teollisten kumppaneidensa kanssa. Elintarvikepakkaukset ja kertakäyttöastiat saavat pintaansa kosteutta ja rasvoja kestäviä niin sanottuja barrier-pinnoitteita, jotka korvaavat ongelmalliset muovikalvot. Uudet pinnoitteet ovat aluksi helposti kierrätettäviä, sitten niissä on biopohjaisia materiaaleja ja lopulta ne ovat biohajoavia.

”Toimitusketjuun sopivien ja tasalaatuisten raaka-aineiden löytäminen sekä raaka-aineiden saatavuus ovat tällä hetkellä biopohjaisten pinnoitteiden kehitystyön suurimpia haasteita”, Teknoksen Group Commercial Manager Tuomas Aspiala sanoo.

Pinnoitteen yhtenä biopohjaisena raaka-aineena tutkitaan muun muassa selluteollisuuden sivutuotteena syntyvää ligniiniä, jolle ei tällä hetkellä ole hyötykäyttöä, vaan sitä poltetaan selluteollisuuden energialähteenä.

Sivuvirroista raaka-aineiksi

Kiertotalous ja materiaalitehokkuus ovat Teknoksen vastuullisuusstrategian ytimessä. Elinkaarivaikutuksia voidaan optimoida muun muassa niin, että valmistuksessa käytetään kierrätysraaka-aineita kuten teollisuuden sivuvirtoja.

Teknoksen omassa tuotannossa syntyvää hukkaa kierrätetään mahdollisimman paljon takaisin raaka-aineeksi. Vuonna 2019 Teknos vähensi tuottamansa jätteen määrää lähes 450 tonnilla eli 7 prosentilla edellisvuodesta.

Kiertotalouden periaatteet ohjaavat Teknoksen tuotekehitystä. Maalit ovat merkittävä keino kiertotaloudessa suojaamalla maalattuja pintoja ja antamalla niille näin mahdollisimman pitkän käyttöiän. Kestävyys on Teknoksen tuotekehityksen ytimessä, eikä siitä tingitä.

Teknos on viime vuosina lisännyt tuotannon sivuvirtojen hyödyntämistä. Tuotekehitys on löytänyt uusia tapoja jauhemaalin sivuvirtojen prosessointiin ja niiden hyödyntämiseen uusissa tuotteissa. Esimerkiksi Teknoksen tehdas Puolassa otti vuonna 2019 talteen 3,2 tonnia tuotannon sivuvirtana syntynyttä maalijauhetta, jota käytettiin uuden maalin valmistukseen. Vuonna 2020 talteen otetun maalijauheen määrä on jo kaksinkertaistunut.

”Tuotekehitystiimimme on keksinyt tavan, jolla aikaisemmin jätteeksi luokitellun maalijauheen voi hyödyntää. Sitä käytetään täyteaineena epoksipohjamaalissa. Tulokset ovat rohkaisevia sekä ympäristö- että talousnäkökulmasta", Teknoksen vastuullisuusasiantuntija Tram Nguyen sanoo.

 

Haluatko kuulla lisää?

jätä yhteydenottopyyntö