Sirkulær økonomi driver produktutviklingen for overflatebehandlinger

Hos Teknos fremmer vi sirkulær økonomi og utvikler vår ressursbesparende tilnærming. Miljøverdier og ressurseffektivitet er grunnlaget for nye produkter og tjenester som snart vil bli introdusert til markedet.

Overflatebehandling som en tjeneste, bruk av industrielle biprodukter, forskning på bruk av sirkulære råvarer og utvikling av overflatebehandlings produkter som gjør sluttproduktet egnet for resirkulering. Dette er noen eksempler på sirkulærøkonomiske prosjekter som pågår i Teknos.

Produkter og tjenester for overflatebehandling gjør det mulig for kunder å oppnå sirkulær økonomi i praksis

Sammen med industripartnere utvikler Teknos overflatebehandling for papir og papp som reduserer bruken av plast. I dette eksemplet på sirkulær økonomi utvikler selskapene nye fukt- og fettresistente overflater for matemballasje og engangsservise laget med såkalte barrierebelegg, og erstatter problematiske plastfilmer. De nye barrierebeleggene vil først bli laget for enkel resirkulering, deretter inneholde biobaserte materialer og til slutt være biologisk nedbrytbare.

“For tiden er de største utfordringene med å utvikle biobaserte belegg å finne ensartede råvarer som passer til forsyningskjeden, og tilgjengeligheten av råvarer,” sier Teknos’ Commercial Manager Tuomas Aspiala.

Et mulig biobasert råstoff for denne typen belegg som det forskes på, er lignin. Det er fornybart og lett tilgjengelig, og er et biprodukt fra forskjellige næringer som papirmasseindustrien. Lignin som ikke kan brukes på nytt, brennes for øyeblikket for å generere energi.

Fra biprodukter til råvarer

Sirkulær økonomi og ressurseffektivitet er kjernen i Teknos’ drift og FoU. Karbonutslippet knyttet til innkjøpte råvarer utgjør en stor andel av det totale karbonavtrykket til en produsent av maling og lakk. En metode for å redusere påvirkningen er å redusere bruken av nye råvarer ved å bruke mer resirkulerte materialer i produksjonen, for eksempel industrielle biprodukter. Avfall fra Teknos’ egen produksjon resirkuleres så mye som mulig og brukes igjen som råvarer.

I 2019 reduserte Teknos avfallet generert fra alle produksjonsanlegg med nesten 450 tonn, noe som er en reduksjon på 7 prosent fra 2018. Økt utnyttelsesgrad for biprodukter og materialer bidro til denne forbedringen.

Prinsipper for sirkulær økonomi driver Teknos’ produktdesign. Overflatebehandlinger fremmer sirkularitet ved å beskytte overflater og maksimere levetiden til det behandlede produktet. Holdbarhet er altså et viktig kriterium Teknos ikke går på kompromis med.

I løpet av de siste årene har Teknos akselerert arbeidet med å øke materialgjenvinningen fra biprodukter. FoU-teamet har funnet forskjellige nye metoder for å gjenvinne og behandle biprodukter fra pulverlakk produksjon og gjøre dem om til råvarer som brukes i nye produkter. I 2019 sparte fabrikken i Polen f.eks. rundt 3,2 tonn biproduktpulver og brukte det i nye produkter, og i år er denne mengden allerede doblet.

“Vår FoU har funnet en metode til å bruke pulverrester som ikke er spesifikke og ellers ville ha gått til spille. Restproduktene blir deretter bearbeidet og brukt som fyllstoffer i en flytende epoksygrunning. Dette har gitt oss oppmuntrende resultater både miljømessig og økonomisk,” sier Teknos’ bærekraftspesialist Tram Nguyen.

 

Be om mer informasjon

Tuomas Aspiala
Salgssjef, Novelty coatings
Mobil +358 400 869 329
tuomas.aspiala@teknos.fi