Cirkulär ekonomi driver på utvecklingen av färger och ytbehandlingar

Färg- och ytbehandlingutvecklaren Teknos bidrar till den cirkulära ekonomin och vidareutvecklar sin resurssmarta verksamhet. Miljövärden och resurseffektivitet utgör grunden för nya produkter och tjänster som inom kort kommer att lanseras på marknaden.

Ytbehandling som en tjänst, utnyttjande av industriella biprodukter, forskning kring användning av återvinningsbara råmaterial och utveckling av ytbehandlingar som är lämpliga för återvinning av slutprodukten. Det är några exempel på de projekt relaterade till cirkulär ekonomi som pågår på Teknos just nu.

Ytbehandlingsprodukter och tjänster gör det möjligt för kunderna att tillämpa cirkulär ekonomi i praktiken

Tillsammans med flera industripartners utvecklar Teknos ytbehandlingar för papper och kartong som minskar plastanvändningen. I det här konkreta exemplet på cirkulär ekonomi framställer företagen nya fukt- och fettbeständiga ytmaterial för livsmedelsförpackningar och engångsserviser tillverkade med så kallade barriärbeläggningar som ersätter den problematiska plastfilmen. De nya barriärbeläggningarna kommer i ett första skede att tillverkas för att enkelt kunna återvinnas, därefter för att innehålla biobaserade material och slutligen för att vara biologiskt nedbrytbara.

”De största utmaningarna för närvarande när det gäller utvecklingen av biobaserade ytbehandlingar är att hitta enhetliga råmaterial som fungerar i leveranskedjan, plus tillgången på råmaterial”, säger Commercial Manager Tuomas Aspiala på Teknos.

Ett av de biobaserade råmaterialen för ytbehandlingar som undersöks är lignin. Det är förnybart och rikligt förekommande, och en biprodukt från bland andra massaindustrin. Lignin som inte går att återanvända bränns i dag för att producera energi.

Från biprodukter till råmaterial

Cirkulär ekonomi och resurseffektivitet utgör kärnan i Teknos verksamhet och F&U. Koldioxidavtrycket från inköpta råvaror står för en stor del av ett ytbehandlingsföretags totala koldioxidavtryck. En metod för att minska påverkan är att reducera användningen av ursprungliga råvaror genom att använda mer återvunnet material, till exempel industriella biprodukter, i tillverkningen. Avfall från Teknos egen tillverkning återvinns i högsta möjliga grad och återanvänds som råmaterial.

Under 2019 minskade Teknos mängden avfall med nästan 450 ton från alla produktionsanläggningar. Det är en minskning på sju procent sedan 2018. Till denna förbättring bidrog också en ökad utnyttjandegrad av biprodukter och material.

Också Teknos produktdesign bygger på principer för cirkulär ekonomi. Ytbehandlingsmaterialen spelar en viktig roll i återvinningsarbetet, eftersom de skyddar ytan och förlänger livslängden på den behandlade produkten. Hållbarhet är med andra ord ett viktigt kriterium som Teknos inte kompromissar med.

De senaste åren har Teknos trappat upp arbetet med att öka återvinningen av material från biprodukter från sin tillverkning. F&U-teamet har hittat flera nya sätt att återvinna och bearbeta material från pulverbiprodukter och förvandla dem till råmaterial för nya produkter. År 2019 sparade till exempel fabriken i Polen cirka 3,2 ton pulverbiprodukt som sedan användes i nya produkter, och i år har den mängden redan fördubblats.

”Vår F&U-avdelning har hittat ett görbart sätt att dra nytta av pulverrester som inte uppfyller kraven och annars skulle gå till spillo. Resterna bearbetas och används sedan som fyllmedel i en flytande epoxiprimer. Det har fått positiva följder för både miljön och ekonomin”, säger Sustainability Specialist Tram Nguyen på Teknos.

 

Be om mer information

Tuomas Aspiala
Sales Manager, Innovation coatings 
Mobil +358 400 869 329
tuomas.aspiala@teknos.fi

ELLER SKICKA EN KONTAKTFÖRFRÅGAN