Ympäristömerkit Teknoksen tuotteissa kertovat laadusta, turvallisuudesta ja kestävyydestä

Ympäristöhuoli on lisännyt kuluttajien kiinnostusta ympäristömerkkeihin maalialalla. Ympäristömerkit ovat vapaaehtoisia merkkejä, joiden tarkoituksena on vahvistaa kuluttajien tuotetietoutta sekä kertoa tuotteiden ympäristövaikutuksista.

Maalinvalmistaja Teknos hyödyntää tuotteissaan ympäristömerkkejä Yksi näistä on Joutsenmerkki, joka kuuluu  pohjoismaiden tunnetuimpiin ympäristömerkkeihin. Joutsenmerkki on luonteeltaan positiivinen merkki, mikä tarkoittaa, että merkin saanut tuote on tuoteryhmässään ympäristön kannalta keskimääräistä parempi. Merkin kriteerejä laadittaessa otetaan huomioon tuotteen koko elinkaaren ympäristöystävällisyys raaka-aineista tuotantoon, käyttöön sekä kierrättämiseen. Joutsenmerkityn tuotteen käyttäjä voikin olla varma tuotteen laadusta, turvallisuudesta sekä kestävyydestä. Tällä hetkellä lähes 20 Teknos-tuotetta kantaa Joutsenmerkkiä.

”Joutsenmerkittyihin maaleihin kohdistuvat vaatimukset koskevat niissä käytettyjä raaka-aineita. Laatuvaatimuksilla taas varmistetaan maalipinnan peittävyys ja kulutuksen kesto, jolloin uudelleen maalauksen tarve vähenee. Tuotteisiin sisällytettävät ohjeet esimerkiksi pensseleiden pesusta ja maalijätteen oikeasta hävittämistavasta pienentävät maalauksen ympäristövaikutuksia ja uudelleen suljettavien pakkausten avulla taas vähennetään maalijätettä”, kuvailee Teknoksen tuotepäällikkö Laura Kosonen.

MERKIN HAKU ON TARKKA PROSESSI

Teknos on hakenut Joutsenmerkkiä tuotteilleen jo useiden vuosien ajan. Teknoksen Joutsenmerkittyjen tuotteiden joukosta löytyy maali- ja pinnoitetuotteita niin sisä- kuin ulkopinnoillekin. Esimerkiksi puutalon ulkoverhoukseen tarkoitettu NORDICA CLASSIC -talomaali ja sisämaalisarja BIORA ovat osa Teknoksen Joutsenmerkki-perhettä.

Merkkiä haetaan prosessilla, jolla varmistetaan, että tuote täyttää merkille asetetut kriteerit. Pinnoite- ja maalituotteiden hakuprosessi sisältää tuotekoostumuksen tarkistamisen, dokumentaation, päästömittaukset, kulutuksenkestotestit sekä joutsenmerkkiviranomaisen auditoinnin.

”Käytämme Joutsenmerkkiä, sillä se on arvostettu ja tunnettu merkki, jolla on korkeat laatuvaatimukset. Prosessissa hyväksytämme muun muassa maalin jokaisen raaka-aineen erikseen, mikä voi tarkoittaa yhden tuotteen kohdalla erillistä hyväksyntää jopa kymmenille raaka-aineille. Lisäksi vastuullisuutta vaaditaan myös toimitusketjultamme, sillä tarvitsemme jokaiselta toimittajaltamme erillisen vakuutuksen raaka-aineen vastuullisuudesta”, Laura kuvaa.

AJASSA MUUTTUVAT KRITEERIT VARMISTAVAT AJANTASAISEN LAADUN JA KESTÄVYYDEN

Joutsenmerkin vaatimuksia päivitetään noin 3–5 vuoden välein uuden ympäristötiedon, tekniikan kehityksen sekä markkinatilanteen mukaisesti. Kun kriteereitä kiristetään, päivittävät luvanhaltijat myönnetyt luvat uusien kriteerien mukaisiksi.

”Työ tuotteiden turvallisuuden ja kestävyyden eteen ei siis pääty Teknoksella siihen, kun merkki on myönnetty, vaan jatkamme tuotteidemme kehittämistä ajassa muuttuvien kriteerien mukaisesti. Tämä myös kirittää jatkuvasti tuotekehitystämme kehittämään tuotteita edelleen”, kertoo Laura.

Tarvittaessa Joutsenmerkin kriteerejä päivitetään esimerkiksi EU:n kemikaalilainsäädännön muuttuessa. Joutsenmerkki pyrkii ennakoimaan muutoksia ja merkin vapaaehtoisuus mahdollistaakin Joutsenmerkityille tuotteille lakeja ja asetuksia tiukempien vaatimusten asettamisen.

”Joutsenmerkkiä voidaankin pitää edelläkävijänä. Joutsenmerkki tuotteissamme kertoo, että ne ovat ympäristön kannalta tuoteryhmänsä parhaita ja edistävät kestävää kehitystä. Siksi me Teknoksella pidämme tärkeänä hyödyntää merkkiä”, summaa Laura.

 

Lisätietoja:

Laura Kosonen, tuotepäällikkö Teknos Oy

Email. laura.kosonen@teknos.com

Mobile: +358 438254639