Teknos presenterar två luftrenande inomhusfärger – den unika färgen binder aldehyder i luften

Teknos populära färgserie BIORA har kompletterats med två nya färger som renar inomhusluften. Väggfärgen BIORA AIR och takfärgen BIORA AIR CEILING binder till exempel formaldehyd i inomhusluften och omvandlar det till ofarliga föreningar. Dessa innovativa produkter ingår i Teknos utvecklingsprogram för ansvarsfulla produkter.

Teknos presenterar två unika färger som renar inomhusluften. Tekniken bakom de innovativa BIORA AIR-färgerna bygger på egenskaper som binder aldehyder. Färgen absorberar och neutraliserar aldehyder, t.ex. formaldehyd, i inomhusluften. De nya färgerna ingår i Teknos omfattande utvecklingsprogram för innovativa och hållbara ytbehandlingsprodukter.

BIORA AIR och BIORA AIR CEILING lämpar sig för all interiörmålning och är särskilt lämpade för renoveringsprojekt och nybyggnation, då formaldehyd ofta frigörs vid renoveringsarbete, från byggmaterial och från nya möbler.

”Färger blir allt mer funktionella och kan påverka boendekomforten och hälsan. Ju mindre formaldehyd som finns i inomhusluften, desto renare och hälsosammare blir det för människorna i hemmet eller det offentliga utrymmet”, säger Petri Sirviö, Technical Manager på Teknos.

Nordic Indoor Air Purifier-teknologin i BIORA AIR har testats enligt standarden ISO 16000-23, som avser byggmaterials förmåga att minska halten av formaldehyd i luft. Testerna utfördes av ett oberoende laboratorium. Färgytans funktion bibehålls i 5–10 år beroende på mängden aldehyder samt storleken på utrymmet och den målade ytan.
 

Formaldehyd kan irritera luftvägarna och ögonen 

Inomhusluften innehåller orenheter från många källor, föroreningar utifrån, byggmaterial och möbler. Dessa orenheter kan bestå av flyktiga organiska föreningar (VOC), små partiklar eller skadliga mikrober som mögel. Eftersom många av orenheterna är luktfria är de svåra att upptäcka innan människor börjar visa symtom.

Aldehyder är flyktiga organiska föreningar. Aldehyder står för en betydande andel av föreningarna som försämrar inomhusluftens kvalitet. Formaldehyd anses vara den mest skadliga aldehyden och kan irritera luftvägar och ögon även i små koncentrationer. Höga koncentrationer kan ha allvarlig påverkan på hälsan. I EU klassas formaldehyd som ett särskilt problem i fråga om kvaliteten på inomhusluft. Vid sidan av byggmaterial är till exempel hushållskemikalier och textilier formaldehydkällor.

”Aldehyder är en av faktorerna som belastar vår livsmiljö, och det vill Teknos erbjuda en lösning för. Vi är inne i en snabb produktutveckling för att kunna erbjuda marknaden mer ekologiska och säkrare färger, till förmån för både naturens och människors välbefinnande”, säger Petri Sirviö.

Luftkvaliteten inomhus har bevisats påverka prestationsförmågan, produktiviteten och välbefinnandet.  Inomhusluftens kvalitet kan, förutom valet av färg, förbättras genom effektiv ventilation och regelbunden rengöring av filter i luftkonditionering och värmesystem, samt genom att säkerställa att lufttemperaturen och luftfuktigheten inomhus är optimal. Andra bra sätt att förbättra luftkvaliteten i kringmiljön är att minimera kemikalieanvändningen hemma, städa regelbundet och ha krukväxter.
 

En samling kulörer med inspiration från nordisk natur 

Kulörkollektionen Color Your Story har skapats i samarbete med Teknos kulördesigner och hämtar inspiration från den nordiska naturen och nordisk stil. Sammanlagt har 105 tidlösa kulörer valts ut från Teknos omfattande samling av inomhuskulörer.

BIORA AIR kan brytas till alla Teknos inomhuskulörer. Takfärgen BIORA AIR CEILING finns som obruten vit. Färgerna bär miljömärket Svanen och är M1-märkta.
 

Så här förbättrar du inomhusluften 

– Se till att ventilationen är god och att luft och värme cirkulerar bra.
– Filtrera inkommande luft och håll filtren rena.
– Håll rumstemperaturen och den relativa luftfuktigheten på optimal nivå.
– Minimera kemikalieanvändningen och välj möbler och andra produkter i hemmet noga.
– Använd luftrenande produkter för inomhusbruk som minskar mängden luftburna föroreningar och flyktiga organiska föreningar som formaldehyd.
– Undvik rökning inomhus och nära byggnader.
– Använd utrymmet på rätt sätt. Se till att städning och underhåll görs regelbundet.

Mer information och intervjuförfrågningar:

Ulla Kotila
Global Marketing Manager, Teknos
tel. +358 45 78818726

Michelle Buckland
Group Commercial Director, Professionals and Distributors, Teknos
tel. +44 7811331181
michelle.buckland@teknos.com