BIORA® hygieniska inomhusfärger

Förbättra välbefinnandet med en god inomhusmiljö

En bra inomhusmiljö främjar människans komfort och välbefinnande. Eftersom vi i genomsnitt tillbringar 90% av vår tid inomhus har inomhusmiljön en betydande inverkan.

Luftkvaliteten är en viktig del av en hälsosam inomhusmiljö och avgörande för ditt välbefinnande. Bra inomhusluft gör att du känner dig bekväm, glad och produktiv.

Hem är fyllda av skratt, liv och kärlek, och vi vet att hemmet också kan vara ganska stökigt ibland. Regelbunden rengöring av ytor, optimal temperatur och luftfuktighet, bra ventilation och krukväxter är några saker som förbättrar inomhusmiljön. Du kan också förbättra hygienen i ditt hem med speciella tak- och väggfärger.

Välkommen till ett renare hem

De nya innovativa, hållbara och vattenburna färgerna i BIORA-serien - BIORA AIR, BIORA AIR CEILING och BIORA CLEAN, hjälper dig att bibehålla renare luft och ytor inomhus.

BIORA AIR inomhusfärg låter dig skapa en vacker och matt yta, medan den extraordinära teknologin Nordic Indoor Air Purifier renar luften från skadliga aldehyder.

BIORA CLEAN är en inomhusfärg som hjälper dig att hålla ditt hems ytor rena. Den matta färgen skapar en antimikrobiell yta som förhindrar tillväxten av skadliga mikrober.


Neutralisering av föroreningar i inomhusluften

Föroreningar som aldehyder härrör från vardagliga hushållsartiklar såsom rengöringsprodukter eller personliga hygienprodukter, byggmaterial och inredning.

De flesta människor upplever inte några symtom från exponering för en liten mängd aldehyder. När nivåerna ökar kan aldehyder och särskilt formaldehyd orsaka irritation i huden, ögonen, näsan och halsen. Höga nivåer och långvarig exponering kan orsaka hälsoproblem.

BIORA AIRs extraordinära teknologi hjälper till att rena luften genom att binda skadliga aldehyder, såsom formaldehyd, och neutralisera dem. Resultatet är en renare och friskare inomhusluft.

Håller ytorna rena

God hygien är viktigt för att hålla bakterier borta. Förutom att du upprätthåller god handhygien kan hemmets ytor också skyddas. Regelbunden rengöring av ytor är viktigt men att det ser rent ut betyder inte alltid att det är rent. Det finns vanligtvis ett antal potentiellt skadliga mikrober på ytor i rum där det är mycket rörelse.  

BIORA CLEAN innehåller antimikrobiell Biocote®-teknologi som skyddar ditt hem genom att skapa en yta som mikrober inte kan överleva på. BioCote® antimikrobiellt skydd har visat sig minska mikrobiell tillväxt med upp till 99,95% inom 2 timmar. BIORA CLEAN är en tålig färg som tål frekvent rengöring utan att glans och kulör försämras. Det är det enkla och säkra valet att hålla ditt hem renare.

Låt färgen göra jobbet åt dig medan du njuter av ett rent och fint hem

Färgerna BIORA AIR och BIORA CLEAN kan nyanseras i alla kulörer från Teknos inomhusfärgkarta. Enkelt och kostnadseffektivt kan du få ett renare hem med vacker atmosfär.

BIORA AIR video

BIORA CLEAN VIDEO

BYGGSTENAR FÖR EN BRA INOMHUSMILJÖ:

  • Arkitektur och inredning
  • Luftkvalitet
  • Färger
  • Ljussättning
  • Temperatur
  • Akustik

BIORA AIR ‘s luftrenande egenskaper har testats i enlighet med standarden ISO 16000-23 av ett oberoende laboratorium.

BIORA CLEAN’s antimikrobiella prestanda har testats i enlighet med standarden ISO 22196:2011 av ett oberoende laboratorium.

BIORA® AIR Flyer

Ladda ner

BIORA® CLEAN FLYER

LADDA NER