TEKNOS Stratēģija 2019-2025

Jau kopš uzņēmuma Teknos dibināšanas 1948. gadā mūsu mērķis ir bijis piedāvāt labākos tehniskos risinājumus un pakalpojumus, cieši sadarbojoties ar klientiem un veidojot ilgtermiņa partnerattiecības. Mūsu vīzija ir būt ilgtspējīgam pārklājumu risinājumu sniedzējam, kas ir uzticams saviem klientiem.  

Mūsu 2019.-2025. gada stratēģijas mērķis ir nodrošināt ātru un ienesīgu izaugsmi. Mūsu mērķis ir 2025. gadā sasniegt 1 miljardu eiro neto apgrozījumu. Mūsu piecas stratēģiskās iniciatīvas ir līdzsvars, klientu pieredze, ilgtspēja, nepārtraukta uzlabošanas kultūra un inovācijas.

Līdzsvars ir uzņēmējdarbības galvenais virzītājspēks

Teknos stratēģijas mērķis ir nodrošināt finansiālo līdzsvaru un darbības efektivitāti. Uzņēmumam Teknos līdzsvars nozīmē arī līdzsvaru starp dažādām mērķa klientu grupām un Teknos darbības ģeogrāfisko līdzsvaru.

Klientu pieredze ar labāko tehnisko apkalpošanu un pārdošanu

Visā, ko darām, mēs koncentrējamies uz klientu. Mūsu elastīgās mērķtiecīgo klientu komandas cenšas piedāvāt labāko tehnisko apkalpošanu un pārdošanu, lai radītu unikālu klientu pieredzi. Mēs cieši sadarbojamies ar saviem klientiem, nodrošinot uzticamu servisu un apmācības, kas pielāgotas vietējām vajadzībām.

Ilgtspēja ir iekļauta Teknos stratēģijā un uzņēmējdarbības modelī

Tā kā esam ģimenes uzņēmums, mums ir svarīga pēctecība, un tā ietekmē visas mūsu darbības. Mūsu korporatīvās sociālās atbildības programmas mērķis ir radīt ilgtspējīgu ilgtermiņa vērtību mūsu ieinteresētajām pusēm, ieguldot četrās jomās:

  • Ilgtspējīgi risinājumi un pakalpojumi;
  • Atbildīga darbība un piegādes ķēde;
  • Cilvēku attīstība;
  • Nākotnes paaudzes.

Inovatīvākais partneris pārklājumu nozarē

Mēs vēlamies, lai mūs uztvertu kā inovatīvāko partneri pārklājumu nozarē. Mēs pastāvīgi meklējam jaunas izejvielas un efektīvas tehnoloģijas, lai ražotu inovatīvus risinājumus, kas kalpo jaunām rūpniecības jomām. Nākotnē inovāciju - inovatīvu produktu, pakalpojumu un tehnoloģiju - īpatsvars mūsu pārdošanas apjomā palielināsies.

Mācīšanās organizācija, izmantojot pastāvīgus uzlabojumus

Lai sasniegtu savus stratēģiskos mērķus un nodrošinātu klientu apmierinātību un augstu kvalitāti, mums katru dienu ir jāpārdomā savas izvēles, lai nepārtraukti pilnveidotos un tādējādi kļūtu par mācīšanās organizāciju. Mēs sistemātiski īstenojam pilnveides projektus, lai uzzinātu vairāk un attīstītu procesus visās valstīs un funkcijās.