Teknosova strategija 2019-2025

Od ustanovitve podjetja Teknos, leta 1948, je naša ambicija ponuditi najboljše tehnične rešitve in storitve s tesnim sodelovanjem z našimi strankami v dolgoročnih partnerstvih. Naša vizija je biti ponudnik trajnostnih premazov, ki so blizu našim kupcem.

Cilj naše strategije za obdobje 2019–2025, je zagotoviti hitro in donosno rast. Naš cilj je doseči milijardo evrov neto prodaje v letu 2025. Naših pet strateških pobud so ravnovesje, izkušnje s strankami, trajnost, kultura nenehnega izboljševanja in inovacije. 

Ravnotežje je ključno gonilo neprekinjenega poslovanja

Cilj Teknosove strategije je zagotoviti finančno ravnovesje in operativno učinkovitost. Za Teknos ravnotežje pomeni tudi ravnovesje med različnimi ciljnimi skupinami kupcev in geografsko ravnovesje poslovanja Teknos.

Izkušnje strank z najboljšo tehnično podporo in prodajo v svojem razredu

Pri vsem, kar počnemo, se najbolj osredotočamo na kupca. Naše prilagodljive ciljne skupine strankam želijo ponuditi najboljše tehnične storitve in prodajo, da ustvarijo edinstveno izkušnjo. Tesno sodelujemo s strankami in zagotavljamo zanesljive storitve in izobraževanja, prilagojena lokalnim potrebam.

Trajnost je vključena v Teknosovo strategijo in poslovni model

Kot družinsko podjetje nam je kontinuiteta pomembna in vpliva na vsa naša dejanja. Cilj našega programa družbene odgovornosti, je ustvariti trajnostno dolgoročno vrednost, za naše interesne skupine, z vlaganjem v štiri osrednja področja:

  • Trajnostne rešitve in storitve
  • Odgovorno poslovanje in preskrbovalna veriga
  • Razvoj ljudi
  • Prihodnje generacije

Najbolj inovativen partner v industriji premazov

Želimo, da nas dojemajo kot najbolj inovativnega partnerja v industriji premazov. Nenehno iščemo nove surovine in učinkovite tehnologije za izdelavo inovativnih rešitev na novih področjih industrije. V prihodnosti se bo delež inovacij - inovativnih izdelkov, storitev in tehnologij - v naši prodaji povečeval.

Učenje organizacije s kulturo nenehnega izboljševanja

Da bi dosegli svoje strateške cilje in zagotovili visoko kakovost in zadovoljstvo strank, moramo vsak dan misliti na to, da se nenehno izboljšujemo in tako postanemo poučevalna organizacija (zgled ostalim). Sistematično izvajamo projekte za izboljšanje, da bi izvedeli več in razvili procese v vseh državah in funkcijah.