TEKNOS-strategi 2019-2025

Lige siden Teknos blev grundlagt i 1948 har vores ambition været at tilbyde de bedste tekniske løsninger og sevice ved at arbejde tæt sammen med vores kunder i langvarige partnerskaber. Vores vision er at være leverandører af bæredygtige overfladebehandlingsløsninger tæt på vores kunder.   

Vores strategi for 2019-2025 sigter mod at sikre hurtig og rentabel vækst. Da verden omkring os systematisk ændrer sig, er vi nødt til at tilpasse vores handlinger og strategi til de nye forhold, og som en konsekvens heraf har vi i midten af 2022 besluttet at revidere vores strategi. Den reviderede strategi er forenklet, mere agil og baseret på fire centrale strategiske fokusområder: Teknos familiekultur som grundlag for al beslutningstagning, kundeoplevelse, at være innovativ og ansvarlig.


Unik Teknos familiekultur


Vi er på en mission for at få tingene til at holde længere for os og kommende generationer. For at nå dertil opbygger og opretholder vi Teknos Family-kultur, hvor hvert familiemedlem føler sig betroet, bemyndiget og følelsen af at høre til. Vores værdier – kreative, vedholdende og retfærdige – er kernen i vores adfærd og vejleder os i alt, hvad vi gør. Vi bygger en mangfoldig og inkluderende global arbejdsplads digitalt forbundet. Sammen lykkes vi.


Kundeoplevelse af høj kvalitet og høj værdi

Vi forbedrer kundeoplevelsen gennem SERVICES, KOMPETENCER OG MERVÆRDI. Vi gør det sammen, i realtid, med aktuelle sager og i alle vores handlinger. Vi ønsker at opsamle og konceptualisere resultaterne og løbende lære og forbedre koncepterne og skalere dem til andre formater. Vores kundeløfte er sammensat af lokal tilstedeværelse - tæt på kunderne og værdiskabende løsninger, som er baseret på bæredygtige tilbud og overlegne systemer og tjenester.


Innovation til gavn for kloden – sammen

Verden omkring os ændrer sig konstant, og vi er nødt til at ændre os med den. Gennem innovation og løbende forbedringer udvikler vi fremtidssikrede løsninger og processer, der hjælper vores kunder med at få succes og muliggør mere bæredygtig brug af ressourcer. Helt fra begyndelsen af Teknos’ historie har innovationer, kontinuerlig læring og tilpasning været kernen i vores forretning, har drevet vores forretningsudvikling og formet vores tankegang.


At være ansvarlig for fremtidige generationer

Som en familieejet virksomhed er kontinuitet vigtig for os, og det påvirker alle vores handlinger. Vores Corporate Social Responsibility-program sigter mod at skabe bæredygtig langsigtet værdi for vores interessenter ved at investere i fire fokusområder:

Fremtidige generationer:
Vi er en familieejet virksomhed, og for vores ejer er det kernen i bæredygtighed at tage vare på fremtidige generationer. Teknos ønsker at investere i at gøre det muligt for fremtidige generationer at trives.

Bæredygtige løsninger:
Som vores kunde kan du få leveret produkter, der hjælper dig med at nå dine bæredygtighedsmål.

Mennesker og kultur:
Ved at udvikle og investere i Teknos' medarbejdere kan vi sikre, at vores veluddannede og kompetente personale vil tilbyde den bedst mulige ekspertise, produkter og tjenester.

Ansvarlig drift og forsyningskæde:
Med vores metodiske måde at håndtere miljømæssige, indkøbs, logistiske og sociale spørgsmål, kan du føle dig tryg og reducere risici, når du handler hos os.