TEKNOS Strategia 2019-2025

Toimintamme alusta alkaen olemme pyrkineet tarjoamaan asiakkaillemme parhaat ratkaisut ja parasta palvelua läheisessä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Visiomme on olla kestävien pinnoiteratkaisujen tuottaja - lähellä asiakasta. 

Uuden strategiamme on tarkoitus varmistaa nopea ja kannattava kasvu. Tavoittelemme 1 miljardin liikevaihtoa vuoteen 2025 mennessä. Teknoksen viisi strategista painopistealuetta ovat tasapaino, asiakaskokemus, vastuullisuus, jatkuvan parantamisen kulttuuri ja innovaatiot.

Tasapaino on avain liiketoiminnan jatkuvuuteen 

Teknoksen strategia varmistaa taloudellisen tasapainon ja operatiivisen tehokkuuden. Tasapaino tarkoittaa meille myös tasapainoa asiakasryhmien välillä ja toimintojemme maantieteellistä tasapainoa. 

Asiakaskokemus ensiluokkaisella teknisellä palvelulla ja myynnillä

Keskitymme asiakkaaseemme kaikessa mitä teemme. Joustavat asiakaskohderyhmiä palvelevat tiimimme tarjoavat ensiluokkaista teknistä palvelua myyntiä ainutlaatuisen asiakaskokemuksen varmistamiseksi. Työskentelemme lähellä asiakasta tarjoamalla palvelua ja yksilöllisiä koulutuksia paikallisiin tarpeisiin.

Vastuullisuus on sisäänkirjoitettu Teknoksen strategiaan ja liiketoimintamalliin

Perheyrityksenä jatkuvuus on meille tärkeää, ja se vaikuttaa kaikkeen tekemiseemme. Yritysvastuuohjelmamme kautta luomme pitkäaikaista arvoa sidosryhmillemme keskittyen neljään painopistealueeseen: 

  • Vastuulliset tuotteet & palvelut
  • Vastuullinen toimitusketju
  • Henkilöstön kehittäminen
  • Tulevat sukupolvet

Maaliteollisuuden innovatiivisin kumppani

Haluamme olla maaliteollisuuden innovatiivisin kumppani. Etsimme jatkuvasti uusia raaka-aineita ja tehokkaita tekniikoita tuottaaksemme innovatiivisia ratkaisuja uusille toimialoille. Tulevaisuudessa innovaatioiden – innovatiivisten tuotteiden, palveluiden ja teknologioiden – osuus myynnistämme tulee kasvamaan.

Oppiva organisaatio jatkuvan parantamisen kulttuurin kautta

Saavuttaaksemme strategiset tavoitteemme, varmistaaksemme asiakastyytyväisyyden ja korkean laadun, meidän on parannettava toimintaamme jatkuvasti ja opittava toisiltamme. Viemme systemaattisesti läpi kehitysprojekteja ja kehitämme prosesseja kaikissa maissa ja toiminnoissa.