Teknos Norge AS har blitt Miljøfyrtårn

I Teknos er bærekraft og miljø et tankesett og en viktig del av vår strategi og forretningsmodell.

Gjennom aktivt miljøarbeid er vårt mål å bidra til et mer bærekraftig samfunn og skape langsiktige verdier for våre kunder, ansatte og leverandører.

Vi ønsker å vise at vi tar dette arbeidet på alvor og er derfor meget stolte over å kunne si at vi i Teknos Norge er blitt miljøfyrtårn sertifisert.

Miljøfyrtårn sertifiseringen har vært en god og lærerik prosess hvor alle ansatte har vært involvert. Resultatet av et helhetlig og systematisk arbeid har endt opp i konkrete tiltak innen områder som innkjøp, energi, transport og avfall og er et godt verktøy for vårt videre miljø arbeid.

Som Miljøfyrtårn må vi avgi en årlig klima- og miljørapport der effektene av våre miljøtiltak måles. Dessuten må alle Miljøfyrtårn-virksomheter resertifiseres hvert tredje år, noe som sikrer systematisk arbeid og kontinuerlig forbedring.

Les mer om vårt bærekraftsprogram her:

Miljøfytrårn

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å lykkes med grønn omstilling.

Les mer om miljøfytrån her