Verordening betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden

Verordening betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden vervangt de Richtlijn betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden

De Europese Verordening betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden (EU-verordening 528/2012) werd van kracht op 1 september 2013 en vervangt de oude Richtlijn betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden. Veel van de eisen blijven hetzelfde en onze producten die biociden bevatten en die zijn goedgekeurd in overeenstemming met de oude richtlijn, blijven geldig. 

De implementatie van biocidewetgeving duurt lang en Teknos werkt voortdurend aan de nieuwste regels met betrekking tot artikel 95-leveranciers van actieve ingrediënten, productgoedkeuring, behandelde artikelen en labelingseisen.

Producten behandeld met een biocideproduct in de zin van de verordening (bijvoorbeeld houtconserveringsmiddel) worden aangeduid als “behandelde artikelen”. Zij moeten alleen worden behandeld met een goedgekeurd biocideproduct en moeten overeenkomstig worden gelabeld wanneer de fabrikant een biocide-eigenschap voor het behandelde product claimt. Het product kan worden gelabeld door aanbrengen van een label op het product zelf of door verwijzing ernaar in de productdocumentatie. 

De labelingsverplichting is van toepassing op alle artikelen (ramen, deuren, buitenbekleding, tuinmeubels, enz.) behandeld met een goedgekeurd houtconserveringsmiddel van Teknos: GORI 356, GORI 605, TEKNOL AQUA 1410, AQUA PRIMER 2907-02 of AQUA PRIMER 2907-42. Om het labelingstaak voor klanten van Teknos te vereenvoudigen, heeft Teknos een factsheet toegevoegd aan de technische gegevensbladen van de genoemde producten. De factsheet bevat alle informatie die vereist is voor het labelen in overeenstemming met de Verordening betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden. Meer informatie over de verordening kan normaliter worden gevonden bij de verschillende brancheorganisaties.