Teknos v mestu Rajamäki (finska) proizvaja barve s pomočjo sončne energije

Kot trajnostno naravnano in ekološko ozaveščeno podjetje, Teknos želi biti nenehno pozoren tudi na to, da iz leta v leto zmanjšuje svoje emisije. Namestitev solarnih panelov na vrhu tovarne v mestu Rajamäki na Finskem je bil eden od primerov, na kakšen način podjetje Teknos ukrepa v smeri svojih trajnostnih ciljev. Teknos je pred kratkim prejel zlati znak EvoVadis za svoja nenehna trajnostna prizadevanja.   

"Trajnost ima v Teknosovi strategiji zelo pomembno vlogo, zato je bila namestitev solarnih panelov za nas pomemben in konkreten ukrep," pravi Petri Holm, operativni vodja podjetja Teknos.  
 
Teknos je z več drugimi podjetji sodeloval tudi v prostovoljni pobudi za sporazume o energetski učinkovitosti ("Energiatehokkuussopimukset"). Namen sporazuma je pozvati vsa sodelujoča podjetja, naj stalno izvajajo ukrepe za energetsko učinkovitost v dobro našega planeta. Zelo konkreten primer je podjetje Teknos, ki mu je to uspelo storiti s praktično uporabo solarnih panelov. 

"Streha tovarne Rajamäki je bila na prelomu leta 2022 prenovljena za sončne panele. Nato je namestitev panelov potekala hitro in enostavno, v samo nekaj tednih. Zaradi pomanjkanja sestavnih delov pa se je inicializacija panelov nekoliko zavlekla in se je začela v začetku maja. Nato je bila na vrhu tovarne nameščena velika in zmogljiva namestitev sončnih panelov, ki podjetju Teknos pomaga, da svet traja dlje, tudi z vidika varčevanja z energijo," je proces komentiral Petri Holm.

Solarni paneli vsako leto pokrivajo skupno zmogljivost 210 kW in proizvedejo 180 MWh obnovljive energije za neposredno uporabo v tovarni.  
 
"Sodelovanje s podjetjem Solar Systems, dobaviteljem te rešitve, je potekalo dobro, čeprav je pomanjkanje potrebnih komponent obema stranema povzročilo nekaj težav." Dodaja Holm. 

Teknos v tovarni Rajamäki proizvaja tako prašne kot mokre premaze. Uporaba teh novih sončnih kolektorjev bo pokrila do 2% porabe energije v celotni tovarni. To pomeni, da se lahko večina hladilnih procesov v tovarni izvaja samo s sončno energijo. 2-odstotni letni prihranek električne energije v tovarni je primerljiv z letno porabo energije približno desetih enodružinskih hiš, ki se ogrevajo z električno energijo. 

Teknos se je odločil za naložbo v sončno energijo, saj je trajnost eden od ključnih elementov strategije podjetja. Tehnično-ekonomski življenjski cikel panelov je približno 35 let, v tem času pa lahko paneli vsako leto zmanjšajo do 15 000 kilogramov emisij CO2. Ta količina ustreza emisijam 100 000 km uporabe avtomobila. Poleg tega informacijski zasloni na stenah z nekaj dnevnimi številkami in statističnimi podatki opozarjajo zaposlene in obiskovalce na pomen prihrankov energije.   
 
Teknos bo zdaj še naprej načrtoval in izvajal nove strategije za varčevanje z energijo v prihodnosti. Podobne namestitve sončnih kolektorjev bodo postale aktualne ob novih širitvah ali drugih tovarniških projektih.