Korak bližje proti zmanjševanju nesreč v Teknosu

Od novembra 2020 je Teknos Oy certificiran s standardom ISO 45001: 2018 za sisteme vodenja varnosti in zdravja pri delu. Mednarodni standard določa zahteve in dobre prakse za sistem vodenja zdravja in varnosti pri delu z namenom, da se organizacijam omogoči zagotavljanje varnih in zdravih delovnih mest. Teknos Oy na Finskem je eden glavnih proizvajalcev barv in premazov v Teknos grupaciji.

Standard ISO 45001 zagotavlja odličen okvir za razvoj odgovornosti dobavne verige Teknos z vidika upravljanja zdravja in varnosti pri delu. Odgovorna dobavna veriga je eno od osrednjih področij programa korporativne odgovornosti Teknos grupacije.

»Potrjevanje sistema upravljanja zdravja in varnosti je korak naprej na naši poti do zmanjšanje nesreč v Teknosu in dokazuje našo zavezanost k izboljšanju naše zdravstvene in varnostne učinkovitosti. Pridobljeno znanje podjetja Teknos Oy nam bo pomagalo razviti globalne pravilnike in smernice, ki bodo podpirale tudi naša druga spletna mesta, da bi izboljšali njihovo delovanje na področju zdravja in varnosti,« pravi Nora Muurikainen, vodja HSEQ skupine Teknos. 

Teknos je zavezan nenehnemu izboljševanju svojih zdravstvenih in varnostnih lastnosti. Poseben poudarek je na razvoju vodstva na področju zdravja in varnosti, da se zagotovi, da je vsak zaposleni v Teknosu zavezan in sodeluje pri izboljšanju uspešnosti podjetja.

»Pogled zunanjega ocenjevalca na stopnjo dejavnosti varnosti in zdravja pri delu ter na njene slabosti daje nove, dragocene perspektive našemu razvojnemu delu. Vendar pa je naš naslednji korak izboljšati zavestno varnost in zagotoviti, da imajo vsi v Teknosu enak odnos, da smo vsi odgovorni za varnost in da sledimo načelu, da se vedno ustavimo in za trenutek premislimo, preden ukrepamo. Vsak od nas mora imeti pogum, da spregovori, preneha z nevarnim delom in nikoli ne pogleda v drugo smer,« komentira Jaana Suokas, vodja sistema QEHS pri Teknos Oy. 

Upravljanje varnosti in zdravja pri delu v skladu s standardom ISO 45001 je integrirano v certificiran operacijski sistem Teknos Oy, ki vključuje tudi vodenje kakovosti v skladu z ISO 9001 in upravljanje okolja v skladu z ISO 14001.

Kaj je ISO 45001?

ISO 45001:2018 je prvi mednarodni standard na svetu, ki opredeluje zahteve v zvezi s sitemi vodenja varnosti in zdravja pri delu, da bi podjetja lažje obvladovala varnostna tveganja in povečala učinkovitost svojega delovanja. Cilj izvajanja sistema je zaščititi delavce s preprečevanjem raznih poškodb pri delu, bolezni ali izgube življenja. Poleg tega lahko to vodi do boljše morale delovne sile in izboljšanih produktov ali storitev.

Prispevanje k "Goal 8"

Eden od ciljev globalnega cilja trajnostnega razvoja 8, je zaščita pravic delavcev in spodbujanje varnega delovnega okolja za vse delavce. Izvajanje ISO 45001 pomaga pri varovanju zdravja in varnosti zaposlenih ter prispeva k SDG 8.