Teknos: nove inovacije, sodelovanje in zdravje v središču trajnosti - v letu 2020

Proizvajalec premazov Teknos je objavil poročilo o nefinančnih informacijah (NFI). Poročilo NFI opisuje trajnostne ukrepe družbe v letu 2020.

Trajnost je sestavni del Teknosove strategije. V tej strategiji si je Teknos zastavil željo postati najbolj trajnostni ponudnik rešitev za premaze v industriji. V skladu s programom družbene odgovornosti družbe "Teknos Group", se trajnost ves čas spremlja in upošteva preko našega poslovanja.

»Živimo v svetu, kjer je vse manj virov. Poiskati moramo rešitve in zaščititi sprejte odločitve, na način, da stvari in procese gradimo tako, da trajajo. To zahteva, da se vsi obrnejo k bolj krožnim praksam: prizadevati si za dolgotrajnejše rešitve in uporabo trajnostnih surovin. Ker je kontinuiteta družinskega podjetja za nas bistvena si prizadevamo, da ustvarimo boljši svet za prihodnje generacije, «pravi Paula Salastie, izvršna direktorica Teknos Group.

Teknos si prizadeva za dolgotrajne produkte, povečuje uporabo trajnostnih surovin in uvaja nekonvencionalne rešitve za površinsko obdelavo. Leta 2020 je Teknos lansiral vodni premaz HYDRO WAX, ki vsebuje približno 30% ogljika na biološki osnovi. Poleg tega se je Teknos osredotočil na razvoj nepropustnih premazov za embalažno, s ciljem zmanjšati uporabo plastike in omogočiti boljšo recikliranje embalaže.

Sodelovanje s strankami in partnerji za trajnost

Teknos uči kupce, da prihranijo energijo na svojih barvnih linijah ali postopkih, zmanjšajo odpadke od barv in zagotovijo varno uporabo kemikalij. Leta 2020 je Teknos predstavil potrošniški priročnik za odgovorno barvanje, ki vsebuje nasvete za zmanjšanje in pravilno ravnanje z ostanki od barvanja. Teknos je začel realizirati storitve za pomoč industrijskim strankam pri zmanjševanju odpadkov, ki nastanejo pri uporabi Teknos produktov.

»Trajnost lahko dosežemo le skupaj. S tesnim sodelovanjem z našimi strankami, dobavitelji in drugimi zainteresiranimi stranmi, jih lahko podpremo pri doseganju njihovih trajnostnih ciljev in prizadevanj. S partnerstvom uporabljamo strokovno znanje z različnih področij, da razvijemo bolj trajnostne rešitve za potrebe različnih industrij, «pojasnjuje Paula.

Nenavadno leto je poudarilo pomen zdravja in dobrega počutja

Teknos se zavzema za varno uporabo kemikalij, razvija rešitve za izboljšanje življenjskega udobja in dobrega počutja ter zmanjševanje nevarne vsebnosti v svojih produktih. Leta 2020 je Teknos znižal delež hlapnih organskih spojin (HOS) za 2% glede na raven iz leta 2019 - trend upadanja, ki se je nadaljeval v prejšnjih letih. Teknos si je zastavil cilj postopnega opuščanja dodajanja metilizotiazolinona (MIT) vsem izdelkom do konca leta 2025. Teknos je leta 2020 porabil 64% manj MIT kot leta 2019. Drugi vrhunec od leta 2020 je bila uvedba BIORA AIR, stenske barve s funkcijo čiščenja zraka za suhe notranje prostore.

»Zdravje in dobro počutje sta za nas izjemno pomembna. Želimo živeti bolj zdravo s ponudbo varnih in certificiranih produktov ter z uvajanjem novih rešitev. V preteklosti smo razvili protimikrobne premaze za bolj higienske površine. Lani smo lansirali barvo s tehnologijo čiščenja zraka v zaprtih prostorih, «pojasnjuje Paula.

»Lansko leto je dokazalo, da se moramo osredotočiti ne le na fizično zdravje in dobro počutje vseh, temveč tudi na duševno počutje. V Teknosu smo ustvarili izobraževanja in nove načine medsebojnega sodelovanja. Vsi potrebujejo občutek povezanosti. Čeprav izključenost in osamljenost nista nov pojav v urbanizirajočem se svetu, je bilo ustvarjanje priložnosti za sestankovanje in interakcijo na daljavo poudarjeno z možnostmi za to na manj formalen način, «nadaljuje Paula.

Sistematično delo se nadaljuje

Teknos si je zastavil ambiciozen cilj trajnosti. Podjetje je leta 2020 dobro napredovalo, vendar vsi zastavljeni cilji niso bili doseženi. Razvoj kulture trajnosti se nadaljuje.

»Zavedamo se, da so na nekaterih področjih, kot sta varnost pri delu in nastajanje odpadkov, potrebne večje izboljšave. Strateški poudarek bo predvsem na pomanjkanju, varnosti in podnebnih spremembah. " Povzame Paula.

Nefinančni izkaz Teknos 2020