Ustvarjanje varne kulture

V podjetju Teknos želimo, da se zaposleni zavedajo kako pomembna je varnost pri delu.
"Ukrepi nimajo smisla, če se ljudje pri svojem vsakdanjem delu ne zavedajo pomena varnosti pri delu," pravi vodja QEHS skupine Tiina Partanen.

"Varnost je na prvem mestu", je že dolgo časa temeljna tema podjetja Teknos. Ukrepi, kot so varnostna navodila, trenutki za varnost in nošenje osebne zaščitne opreme nimajo pomena, če ljudje niso ozaveščeni o pomenu varnosti.

»Bistvenega pomena je, da varnost seže tudi do misli in src ljudi, ne le do njihovih glav. Brez resničnega vpliva na stališča ljudi pri vsakdanjem delu, ustvarjanje varne kulture ni mogoče. Ko ljudje opazijo, da so slišani in da je njihovo mnenje pomembno, bo skupinsko delo vplivalo na vidik o varnosti,« poudarja Tiina.

Varnostni postopki se odražajo v predanosti vodstva

Varnost se začne na posameznem nivoju, je prizadevana iz strani ekipe in zahteva krepko vodstvo.

»Obstaja veliko dokazov, da je predanost vodstva ključni dejavnik uspešnih varnostnih programov, enako velja za ljudi, ki se ukvarjajo z varnostjo. To velja za vse funkcije - od prodaje do raziskav in razvoja, od operative do kadrov in tako naprej. Prav tako je naloga vsakogar, da ves čas spremlja varnost in varuje tako svoje zdravje in življenje, kot tudi od sodelavcev,« pravi Tiina.

V Teknosu vse zaposlene spodbujajo k nadzorovanju varnosti. Z varnostnimi postopki, predanost vodstva glede varnosti, postane jasna vsem. Namen varnostnih postopkov je oceniti kulturo varnosti tovarn in poznavanje varnostnih težav med zaposlenimi. Med ogledi lokalno vodstvo poda pozitivna opažanja in opredeli področja za izboljšave.

Stremimo k proaktivni varnosti

Pomemben razvojni korak za Teknos je prehod iz "predpisanih varnostnih ukrepov", z uspehom izmerjenim na podlagi števila napak, na "proaktivno varnost", katera meri uspeh v priložnostih za preprečevanje incidentov na delovnem mestu. To podpirajo tako sodobna orodja kot globalne smernice.

Leta 2018 je Teknos začel program na vseh svojih proizvodnih lokacijah, da bi do konca naslednjega strateškega obdobja 2025, pridobil certifikat ISO 45001. ISO 45001 se osredotoča na angažiranost zaposlenih, zavezanost vodstva, organizacijski kontekst in razmišljanje na podlagi tveganj. Standard bo izboljšal poslovno uspešnost in ustvaril dobro zasnovan, dobro uveden sistem varnega upravljanja, ki bo zmanjšal število incidentov na delovnem mestu ter povečal zavzetost in produktivnost zaposlenih.

»Več kot polovica naših proizvodnih obratov je že opravila zunanjo revizijo vrzeli ISO 45001 in oceno skladnosti z EHS. Preostala spletna mesta bodo sledila v obdobju 2019–2020,« pravi Tiina.

"Poleg tega bomo za podporo razvoju varnostne kulture uporabili novo orodje QEHS, ki nam bo omogočilo, da se bomo učili drug od drugega, analizirali vzroke incidentov, primerjali in delili priložnosti."

"Toda na koncu - nobeno orodje ne bo samo od sebe naredilo spremembe - vse je v ljudeh in vodstvu," zaključi Tiina.

Creating a safety culture requires strong leadership and employee commitment.