Vytváření kultury bezpečnosti

Ve společnosti Teknos chceme, aby si lidé vzali bezpečnost k srdci i ke každodenní práci. "Činy nic neznamenají, pokud se lidé nezabývají bezpečností při své každodenní práci," říká Tiina Partanen Group QEHS Manager.

Základním tématem společnosti Teknos je již dlouhou dobu bezpečnost na prvním místě. Přesto opatření, jako jsou bezpečnostní pokyny, bezpečnostní chvilky a nošení osobních ochranných pomůcek (OOP), nic neznamenají, pokud se lidé bezpečnosti nevěnují.

"Bezpečnost je především o tom, aby se dostala do srdcí a myslí lidí, nejen do jejich hlav. Vytvoření kultury bezpečnosti se neobejde bez skutečného vlivu na postoje lidí v každodenní běžné práci. Když budou mít lidé pocit, že je jim nasloucháno a že na jejich názoru záleží, pak týmové úsilí přinese pozoruhodný rozdíl v chování k bezpečnosti," zdůrazňuje Tiina.

Bezpečnostní procházky ukazují odhodlání vedení

Bezpečnost začíná na inviduální úrovni, pokračuje na úrovni týmu a vyžaduje také silné vedení.

"Existuje mnoho důkazů, že klíčovým faktorem úspěšných bezpečnostních programů je silné odhodlání vedení, a totéž platí i pro zapojení lidí do bezpečnosti. To se týká všech funkcí - od prodeje po výzkum a vývoj, od provozu po lidské zdroje atd. Úkolem každého je také provádět bezpečnostní pozorování a chránit své zdraví a život a zdraví a životy svých kolegů za všech okolností," říká Tiina.

Ve společnosti Teknos jsou všichni zaměstnanci vyzýváni k provádění bezpečnostních pozorování. Bezpečnostní procházky vedení jsou zase skvělým prostředkem, jak zviditelnit závazek vedení k bezpečnosti pro všechny. Účelem bezpečnostních procházek je posoudit kulturu bezpečnosti v závodech a znalosti zaměstnanců v oblasti bezpečnosti. Během prohlídek místní vedení provádí jak pozitivní pozorování, tak identifikuje oblasti, které je třeba zlepšit.

 

Na cestě k proaktivní bezpečnosti

Jedním z důležitých vývojových kroků společnosti Teknos je přechod od "bezpečnosti v souladu s předpisy", kdy se úspěch měří počtem selhání, k "proaktivní bezpečnosti" a měření úspěchu v možnostech prevence pracovních úrazů. K tomu slouží jak moderní nástroje, tak globální směrnice.

"Více než polovina našich výrobních závodů již prošla externím auditem podle normy ISO 45001 Gap a posouzením shody s požadavky EHS. Zbytek pracovišť bude následovat v průběhu let 2019-2020," říká Tiina.

"Dále na podporu rozvoje kultury bezpečnosti převezmeme do užívání nový nástroj QEHS, který nám umožní učit se od sebe navzájem, analyzovat příčiny incidentů, srovnávat a sdílet příležitosti."

"Ale nakonec - žádné nástroje samy o sobě změnu nezajistí - vše je o lidech a vedení," uzavírá Tiina.

 

Creating a safety culture requires strong leadership and employee commitment.