sådan skaber vi en sikkerhedskultur

Hos Teknos vil vi gerne have alle til at tænke sikkerhed først i deres hverdag på arbejdspladsen. “Tiltag har ikke den ønskede effekt, hvis man ikke tager sikkerheden alvorligt i det daglige arbejde,” siger Group QEHS Manager Tiina Partanen.

Sikkerhed først har længe været et grundlæggende tema hos Teknos. Alligevel gør tiltag som sikkerhedsinstruktioner, Safety Moments og personlige værnemidler (PPE) ingen forskel, hvis man ikke føler en forpligtelse over for sikkerheden.

“Sikkerhed handler om at nå helt ind til vores inderste adfærdsmønstre – ikke kun til hovedet. Skabelsen af en sikkerhedskultur kommer ikke uden virkelig at påvirke holdninger i det daglige arbejde. Når man føler, at man bliver lyttet til, og at vores mening tæller, vil teamindsatsen gøre en markant forskel for adfærden i forhold til sikkerhed”, påpeger Tiina. 

Sikkerhedsrunder viser ledelsens engagement

Sikkerhed begynder på det individuelle niveau, fortsætter på teamniveau og kræver også stærkt lederskab.

“Der er stor evidens for, at et stærkt engagement fra ledelsen er en central faktor i vellykkede sikkerhedsprogrammer, og det samme gælder for mennesker, der engagerer sig i sikkerhed. Dette gælder for alle funktioner – fra salg til R&D, fra driften til HR etc. Det er også vores alles opgave at lægge mærke til og observere sikkerhed og til enhver tid beskytte vores alles liv og helbred”, siger Tiina.

Hos Teknos opfordrer vi alle medarbejdere til at foretage sikkerhedsobservationer. Sikkerhedsrunder "Safety Walks" fra ledelsens side er på den anden side en fantastisk måde at synliggøre ledelsens forpligtelse i forhold til sikkerheden på. Formålet med Safety Walks er at vurdere sikkerhedskulturen på fabrikkerne og medarbejdernes viden om emner vedrørende sikkerhed. På disse ture foretager den lokale ledelse både positive observationer samt identificerer områder, der kan forbedres.

På vej mod proaktiv sikkerhed

Et vigtigt udviklingstrin for Teknos er at rykke fra ‘overholdelse af sikkerhed’, hvor succes måles i antal fejl, til ‘proaktiv sikkerhed ’, hvor succes måles i mulighederne for at undgå ulykker på arbejdspladsen. Dette understøttes af både moderne værktøjer og globale retningslinjer.

I 2018 søsatte Teknos et program på alle produktionssteder for at opnå ISO 45001-certificering inden udgangen af den næste strategiperiode i 2025. ISO 45001 sætter fokus på medarbejderengagement, ledelsesengagement, organisatorisk kontekst og risikobaseret tænkning. Standarden forbedrer virksomhedseffektiviteten og skaber et godt designet, velimplementeret sikkerhedsstyringssystem, der reducerer ulykker på arbejdspladsen og øger medarbejdernes engagement og produktivitet.

“Mere end halvdelen af vores produktionssteder har allerede gennemgået den eksterne ISO 45001 Gap-revision og EHS-overensstemmelsesvurderingen. Resten af arbejdsstederne følger i løbet af 2019-2020”, siger Tiina.

“For at støtte udviklingen af sikkerhedskulturen vil vi endvidere begynde at bruge et nyt QEHS-værktøj, der gør det muligt for os at lære af hinanden, analysere årsager, benchmarke og dele muligheder”.

“Men i sidste ende er der ingen værktøjer, der alene kan virkeliggøre forandringen – det afgørende er medarbejderne og ledelsen”, afslutter Tiina.

At skabe en sikkerhedskultur kræver stærkt lederskab og medarbejderengagement.