Titanov dioksid

Evropska unija je titanov dioksid (TiO2) uvrstila med rakotvorne snovi kategorije 2 z vdihavanjem v skladu z Uredbo EU (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju (CLP) snovi in ​​zmesi 18. februarja 2020. Odločitev EU velja od 1. oktobra 2021 in se uporablja samo na trgu EU.

Kaj je titanov dioksid?

Titanov dioksid je anorganska spojina, ki se uporablja kot beli pigment v mnogih industrijskih aplikacijah. Že desetletja se uporablja v potrošniških izdelkih, kot so zaščitni stroji, zobne paste in farmacevtski izdelki, pa tudi v barvah, premazih, tiskarskih barvah in stenskih oblogah. Tudi barve Teknos vsebujejo titanov dioksid.

Razvrstitev pomeni, da bodo nekateri prašni premazi postali razvrščeni v mešanice, ki bodo vsebovale piktogram in besedno zvezo "sum povzročitve raka z vdihavanjem". V barvah in črnilih v tekoči obliki (kot so barve, ki se prodajajo na potrošniškem trgu) titanov dioksid ne obstaja v obliki, ki jo je mogoče vdihniti. Vendar je treba dodati opozorilni stavek, ki opozarja na pršenje in vdihljive kapljice.

Teknos jemlje kemijsko varnost zelo resno in bo svoje izdelke ponovno označil, da bodo izpolnjevali nova merila za razvrstitev. Tudi varnostni listi bodo ustrezno spremenjeni.

Uporaba premazov ostaja varna

Prašni premazi se uporabljajo in prodajajo na industrijskih trgih, kjer so delavci že zaščiteni pred izpostavljenostjo prahu z nacionalno zakonodajo in zakonodajo EU, prav tako pa je običajni postopek nošenje osebnih mask s filtrom za prah.

Zaradi nove razvrstitve, spremembe nanašanja ali varnostnih postopkov niso potrebne. Pričakuje pa se, da bo prihodnost prinesla spremembe v zakonodaji o odpadkih in recikliranju. O tem bodo na EU ravni še razpravljali.