Rozporządzenie w sprawie produktów biobójczych

Rozporządzenie w sprawie produktów biobójczych uchyla dyrektywę dotyczącą produktów biobójczych

Rozporządzenie Unii Europejskiej w sprawie produktów biobójczych (UE) nr 528/2012 weszło w życie dnia 1 września 2013 roku, zastępując dyrektywę w sprawie produktów biobójczych. Wiele z wymogów pozostaje bez zmian, a nasze produkty zawierające środki biobójcze, zatwierdzone zgodnie z dyrektywą dotyczącą produktów biobójczych, zachowują ważność dopuszczenia do obrotu. 

Wdrażanie ustawodawstwa dotyczącego produktów biobójczych jest procesem długotrwałym i Teknos wciąż pracuje nad uwzględnieniem najnowszych zasad związanych z artykułem 95 dotyczącym dostawców substancji czynnych, zatwierdzaniem produktów, wyrobami poddanymi działaniu produktów biobójczych i wymogami dotyczącymi oznakowania.

Produkty poddane działaniu produktów biobójczych zgodnie z rozporządzeniem (na przykład środki stosowane do konserwacji drewna), są określane jako „wyroby poddane działaniu produktów biobójczych”. Produkty te mogą być poddane wyłącznie działaniu zatwierdzonych produktów biobójczych i odpowiednio oznakowywane przez producentów składających oświadczenie o właściwościach biobójczych przypisywanych wyrobowi poddanemu działaniu produktów biobójczych. Produkt może być oznakowany zarówno poprzez umieszczenie etykiety na samym produkcie, jak i zawarcie odpowiedniej informacji w dokumentacji produktu. 

Obowiązek oznakowania stosuje się do wszystkich wyrobów (okien, drzwi, okładzin zewnętrznych, mebli ogrodowych itp.) poddanych działaniu zatwierdzonych środków firmy Teknos do konserwacji drewna: TEKNOL AQUA 1410, AQUA PRIMER 2907-02 czy AQUA PRIMER 2907-42. Aby uprościć swoim klientom wykonanie zadania etykietowania, firma Teknos dodała do kart technicznych wskazanych produktów arkusz informacyjny. Arkusz informacyjny zawiera wszystkie informacje wymagane do oznaczenia produktów zgodnie z rozporządzeniem w sprawie produktów biobójczych. Więcej informacji na temat rozporządzenia można uzyskać w różnych organizacjach branżowych.