Teknos w czołówce producentów powłok technicznych, którzy publikują deklaracje EPD dla swoich produktów na rynek europejski

Jako jedna z pierwszych w Europie firma Teknos opublikowała deklaracje środowiskowe dla szeregu swoich produktów. ​EPD to znormalizowany sposób mierzenia wpływu produktu na środowisko. Metodyka bazuje na normie PCR EN 15804 opublikowanej przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) oraz normie ISO 14025 opracowanej przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). Deklaracje obejmują wszystkie etapy cyklu życia wyrobu — od pozyskania surowców do jego produkcji aż po dostarczenie klientowi.

Deklaracje zawierają informacje na temat pozyskania surowców, zużycia energii i efektywności jej wykorzystania, użytych surowcach i chemikaliach, emisji szkodliwych związków oraz odpadach powstałych przy produkcji. Deklaracje EPD są zawsze związane z miejscem produkcji, a deklaracje publikowane przez Teknos dotyczą powłok architektonicznych wytwarzanych w zakładzie w Rajamäki w Finlandii.

Deklaracje EPD są zawsze publikowane w oficjalnym kanale i zatwierdzane przez zweryfikowanego wydawcę. Wydawcą deklaracji EPD Teknos jest fińska organizacja Building Information Foundation RTS sr.

Teknos publikuje deklaracje EPD dla produktów handlowych i budowlanych w trzech kategoriach:

  • Farby wodorozcieńczalne do wnętrz
  • Farby wodorozcieńczalne zewnętrzne
  • Wodorozcieńczalne lakiery oraz farby i powłoki do mebli

„Deklaracje EPD szczególnie przemawiają do architektów i projektantów. Oddziaływanie powłok na środowisko naturalne może być postrzegane w szerszej perspektywie: jako oddziaływanie całego budynku. To tylko kwestia czasu, zanim deklaracje EPD staną się nie tylko elementem przewagi konkurencyjnej, ale punktem wyjścia w projektowaniu.”, mówi Arto Mannonen, dyrektor zarządzający Teknos Finland. 

Deklaracje EPD są publikowane w językach angielskim, fińskim, szwedzkim, polskim, rosyjskim i estońskim.

„EPD to niezależne, uznawane międzynarodowo dokumenty opisujące wpływ naszych produktów na środowisko naturalne. Wykorzystując metody obliczeniowe, możemy się również dowiedzieć, jak stale ulepszać nasze działania i dokonywać bardziej ekologicznych wyborów związanych np. z surowcami, materiałami opakowaniowymi i zużyciem energii.”, kontynuuje p. Mannonen. 

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: 

Menedżer produktu Sini Puonti, tel. +358 9 5060 9363

Kierownik projektu Marjo Remes,  tel. +358 9 5060 9396