Teknos ligger i spetsen bland färgföretag i Europa med att publicera EPD:n för sina produkter.

Som ett av de första företagen i Europa har Teknos publicerat miljödeklarationer för en rad produkter (Environmental Product Declarations). EPD är ett standardiserat sätt att mäta en produkts miljöpåverkan. EPD bygger på standarden PCR EN 15804 som publicerats av the European Committee of Standardization (CEN) och på standarden ISO 14025 som utvecklats av the International Organization for Standardization (ISO).

Deklarationerna omfattar produkternas livscykler från "vagga till port", med andra ord från råmaterial tills att de lämnar fabriken som färdiga produkter.

Deklarationerna innehåller information om hur råmaterial införskaffats, energianvändning och effektivitet, råmaterialens ämnen, kemikalier som används och miljöpåverkande utsläpp och avfall för ett visst produktsortiment. EPD-deklarationerna är alltid relaterade till sin produktionsanläggning och deklarationerna som Teknos nu publicerar är för konsument- och måleriprodukter producerade på fabriken i Rajamäki, Finland.

EPD dokumenten publiceras alltid via en officiell kanal och godkänns av en verifierad utgivare. Utgivaren av Teknos EPD är the Building Information Foundation RTS sr in Finland.

Teknos har publicerat EPD:n för handels- och byggprodukter i tre kategorier:

  • Vattenburna inomhusfärger
  • Vattenburna utomhusfärger
  • Vattenburna lacker och möbelfärger

"EPD dokumenten talar särskilt till arkitekter och designers. Miljöpåverkan av ytbehandlingar kan ses som en del av en större enhet: miljöpåverkan av en hel byggnad. Det är bara en fråga om tid innan EPD inte bara är en konkurrensfördel, utan utgångspunkten för designen", säger Arto Mannonen, VD för Teknos Finland.

Deklarationerna har publicerats på engelska, finska, svenska, polska, ryska och estniska.

"EPD:n är oberoende, internationellt erkända dokument om miljöpåverkan hos våra produkter. Genom att använda beräkningsmetoderna kan vi också lära oss hur vi kontinuerligt kan förbättra vår verksamhet och göra mer hållbara val när det tillexempel kommer till råvaror, förpackningsmaterial och energianvändning", fortsätter Mannonen.

För ytterligare information kontakta:

Product Manager Sini Puonti, p. +358 9 5060 9363

Project Manager, Marjo Remes,  p. +358 9 5060 9396