Vejledning til husholdningsmalingsaffald

Pas på kloden ved at behandle malingsaffald på en miljømæssigt ansvarlig måde og vedligehold dit malerudstyr korrekt. Vurder behovet for mængden af maling på forhånd og bortskaf overskydende malingsprodukter på en korrekt måde. Denne vejledning hjælper dig.

Hvor meget maling har jeg brug for?

For at slutte uden eller med kun en lille smule malingsrester skal du beregne behovet, inden du begynder at male. Hvor meget maling, der skal bruges, afhænger af den overflade, der skal behandles – dens tilstand, ruhed, farve og selvfølgelig dens størrelse. Mål det område, der skal males, og kontroller produktets dækkeevne på emballagen. Beregn derefter den nødvendige mængde maling ved hjælp af nedenstående formel.

Det samlede areal, der skal males m2/dækkeevne på malingens label m2/l = nødvendig mængde maling i liter.

Eksempel:

Opholdsområdet har et vægareal på 25 m². Dækkeevnen for den indendørs vægmaling er 7 m²/l. Den krævede mængde maling til to påføringer er 50 m²/7 m²/l = ca. 7 l, dvs. 1 x 9 l maling.

Teknos' malingsvejledninger indeholder tips til forskellige malingsprojekter og formler til beregning af mængden af maling på forskellige overflader. Maling i høj kvalitet og omhyggeligt, veludført arbejde betyder ofte færre lag og mindre maling.

Hvordan forhindrer jeg, at jeg står med malingsaffald/overskydende maling?

Nogle gange, selv efter beregning af den nødvendige mængde maling, ender du med malingsaffald. Når du starter et nyt projekt og køber maling, bør du derfor på forhånd overveje, hvad du ville gøre med eventuel resterende maling. Måske kunne du bruge den maling, der blev til overs, til et andet projekt i hjemmet eller tilbyde den til venner eller familie? Hvis du står med overskydende maling, har du allerede en plan på plads.

Det er nemt og sjovt at friske hjemmet op med forskellige farver på væggene eller ved at opgradere møbler og lave små dekorationer med nye farver.

Hvad skal jeg gøre med resterende maling?

Er du i tvivl om, hvordan du bortskaffer resterende maling? Her er nogle retningslinjer, du skal følge:

Vådmaling

Vådmaling, lak, fyldstoffer og fortyndere samt vaskevand til malingsudstyr klassificeres alt sammen som farligt affald. Tag dette med til dit lokale eller regionale opsamlingssted, hvor det bortskaffes som kemisk affald eller videresendes til genbrug.

Det er vigtigt, at vådmaling, børster eller ruller ikke havner i afløb, naturen eller affaldsspanden.

Tørre malingsrester

Hvis dåsen er helt tør eller tom for maling, kan den lægges i beholderen til husholdningsaffald. Se altid instruktionerne på selve malingsdåsen for, hvordan dåsen skal bortskaffes. Metaldåser behandles som metalaffald, plastikdåser normalt som husholdningsaffald eller blandet affald.

Hvis der kun er en lille mængde maling tilbage på bunden af dåsen, hvilket ikke er nok til et nyt maleprojekt, skal du lade låget stå åbent og lade malingen tørre helt på bunden af dåsen. Når malingen er tørret, kan du genbruge dåsen i henhold til emballageanvisningen.

Hvordan bortskaffer jeg malingsudstyr såsom ruller og børster?

Helt tørt malingsudstyr såsom malingspensler, ruller eller malingbakker kan bortskaffes som blandet affald/husholdningsaffald. Hvis disse stadig er våde, skal de bortskaffes som kemisk affald/farligt affald på det lokale opsamlingssted eller stilles til tørre.

Er det nødvendigt at vaske penslen hver gang?

Nej. Det anbefales ikke at vaske malingsudstyret, hvis du fortsætter næste dag. Opbevar pensler eller ruller i en tæt plastikpose. Derved undgås lækage af maling og rengøringsvand.

Hvordan skal jeg rengøre min pensel?

Når malerarbejdet er udført, anbefales det at fjerne så meget produkt som muligt fra penslerne og rullerne, før de rengøres.

Hvis du har opbevaret udstyret i en plastikpose, skal du sikre dig, at posen også er tør, før den bortskaffes.

Det er en god ide at rengøre malingsredskaber umiddelbart efter arbejdet, så malingen ikke tørrer ud. Hvis du stadig har brug for udstyret den næste dag, skal du sætte børsten eller rullen i en forseglet plastpose natten over.

Vandbaseret maling

Vask ikke dine pensler osv. under rindende vand, da der derved kan komme skadelige stoffer ud i miljøet gennem afløbet.

Med vandbaserede produkter skal du snarere bruge en beholder med varmt vand og lade værktøjerne være nedsænket i cirka 2 timer. Du kan også bruge Teknos RENSA BRUSH rengøringsvæske (hvis det sælges på dit marked). Større ruller skal muligvis rengøres mere end én gang. Lad redskaberne tørre. Når de er helt tørre, kan de bortskaffes som husholdningsaffald.

Husk at aflevere rengøringsvandet på det lokale opsamlingssted for farligt/kemisk affald. 

Opløsningsmiddelbaseret maling

Efter maling med opløsningsmiddelbaseret maling kan ruller og pensler vaskes med det opløsningsmiddel, der er angivet på produktet. Aflever eventuelt rengøringsvæske på opsamlingsstedet for farligt/kemisk affald.

Mal med omhu for miljøet

  • Beregn den nødvendige mængde maling på forhånd.
  • Brug maling af høj kvalitet, og udfør malearbejdet omhyggeligt.
  • Vælg et miljømærket produkt, hvis det er muligt.
  • Tænk over, hvad du skal gøre med eventuel resterende maling på forhånd.
  • Genbrug helt tørre malingsdåser i henhold til emballageanvisningen.
  • Vask ikke noget malingsværktøj under hanen.
  • Aflever altid den resterende våde maling og rengøringsvand til dit lokale opsamlingssted.