Värvijäätmete käitlemise juhend

Aidake meie planeeti – käidelge värvijäätmeid keskkonnahoidlikult ja hooldage värvimisvahendeid õigesti. Hinnake värvivajadust ja kõrvaldage mittevajalikud värvitooted nõuetekohaselt kasutuselt. See juhend aitab teil nõuetekohaselt vabaneda ülejäänud värvist ning õpetab, kuidas pesta värvipintsleid ja -rulle. 

Kui palju värvi on vaja?

Selleks et värvi jääks üle vähe või üldse mitte, arvutage värvivajadus välja enne värvimise alustamist. Vajaminev värvikogus oleneb töödeldavast pinnast, selle seisundist, karedusest, värvitoonist ja loomulikult pinna suurusest. Mõõtke värvitava pinna pindala ja vaadake pakendilt värvikulu. Seejärel arvutage värvivajadus alltoodud valemi abil.

Värvitav kogupind m² / värvikulu värvipurgil m²/l = vajalik värvikogus liitrites.

 

Näide:

Elutoa seina pindala on 25 m2. Seina jaoks sobiva sisevärvi kulu on 7 m²/l. Vajalik värvikogus kahe kihi pealekandmiseks on 50 m² / 7 m²/l = umbes 7 liitrit ehk üks 9-liitrine värvipurk.

Teknose värvimisjuhenditest leiate nõuanded erilaadsete värvimistööde kohta ja valemid eri pindade korral vajaliku värvikoguse hindamiseks. Kvaliteetne värv ja hästi tehtud hoolikas töö tähendab sageli vähem kihte ja vähem värvi.

 

Kuidas vältida värvijäätmete tekkimist ja värvi ülejäämist?

Mõnikord jääb värvi üle isegi pärast vajaliku värvikoguse arvutamist. Seega mõelge enne uue projekti alustamist ja värvi ostmist läbi, mida teha värvi ülejääkidega. Võib-olla saaks ülejäänud värvi kasutada mõnes teises kohas või pakkuda seda sõpradele või pereliikmetele? Kui värvi üle jääb, on teil plaan juba valmis.

Erinevate efektseintega või mööbli ja väikeste dekoratiivesemete uue värvitooniga on lihtne ja tore kodu ilmet elavdada.

 

Mida tuleks teha värvijääkidega?

Kas mõtlete selle üle, kuidas värvijääke käidelda? Siit leiate mõned juhtnöörid, mida tuleks järgida.

Märjad värvijäägid

Märjad värvid, lakid, täiteained ja vedeldid, samuti värvimistööriistade pesuvesi liigitatakse ohtlikeks jäätmeteks. Viige need kohalikku või piirkondlikku värvide kogumispunkti, kus need kõrvaldatakse kasutuselt kemikaalijäätmetena või saadetakse ringlussevõttu.

Märjad värvid, pintslid või rullid ei tohi mingil juhul sattuda kanalisatsiooni, loodusesse või prügikasti.

 

Kuivad värvijäägid

Kui värvipurk on täiesti kuiv või tühi, võib selle panna olmejäätmete konteinerisse. Vaadake värvi jäätmekäitlusjuhiseid kindlasti ka värvipurgilt. Metallpurke käsitletakse metallijäätmetena, plastpurke tavaliselt olme- või segajäätmetena.

Kui purgi põhja on jäänud nii vähe värvi, et sellest ei piisa uue värvimistöö jaoks, jätke purgikaas lahti ja laske värvil purgi põhjas täiesti ära kuivada. Kui värv on kuivanud, saate purgi pakendil olevate juhiste kohaselt ringlussevõttu saata.

 

Kuidas kõrvaldada kasutuselt värvimisvahendid, näiteks rullid ja pintslid?

Täiesti kuivad värvimistööriistad, näiteks värvipintslid ja -rullid või värvialused, võib visata sega- või olmejäätmete hulka. Kui need on veel märjad, tuleb need viia kemikaali- või ohtlike jäätmetena kohalikku kogumispunkti või jätta kuivama.

Kas pintsel tuleb iga kord puhtaks pesta?

Ei. Kui jätkate järgmisel päeval, on soovitatav värvimisvahendeid mitte pesta. Pange pintslid või rullid tihedalt suletud kilekotti. Nii hoiate ära värvi ja puhastusvee mahamineku.

Kuidas tuleks värvipintslit puhastada?

Pärast värvimise lõpetamist ja enne puhastamist on soovitatav eemaldada toode pintslitelt ja rullidelt nii palju kui võimalik.

Kui olete hoidnud vahendeid kilekotis, veenduge enne koti äraviskamist, et ka kott oleks kuivanud.

Hea on puhastada värvimistööriistad kohe pärast töö lõpetamist, et värv ei saaks kuivada. Kui vahendeid läheb järgmisel päeval veel vaja, pange pintsel või värvirull ööseks suletud kilekotti.

 

Veepõhised värvid

Ärge peske pintsleid jms jooksva vee all, sest nii võivad kahjulikud ained kanalisatsiooni kaudu keskkonda sattuda.

Veepõhiste toodete korral kasutage pigem sooja veega täidetud nõud ja jätke tööriistad umbes kaheks tunniks sinna ligunema. Samuti võite kasutada puhastusvedelikku Teknos RENSA BRUSH, kui seda müüakse. Suuremad rullid võivad vajada mitut puhastustsüklit. Laske tööriistadel kuivada. Kui need on täielikult kuivanud, võib need visata olmejäätmete hulka.

Pidage meeles, et puhastusvesi tuleb viia kohalikku ohtlike jäätmete / kemikaalide kogumispunkti. 

 

Lahustipõhised värvid

Pärast lahustipõhiste värvidega värvimist võib rulle ja pintsleid pesta tootele märgitud vedeldiga. Pidage meeles, et võimalik puhastusvesi tuleb viia ohtlike jäätmete / kemikaalide kogumispunkti.

Kestlik värvimine

  • Arvutage vajalik värvikogus enne välja.
  • Kasutage kvaliteetseid värve ja värvige hoolikalt.
  • Võimaluse korral valige ökomärgisega toode.
  • Mõelge läbi, mida teha võimalike värvijääkidega.
  • Täiesti kuivad värvipurgid andke ringlusse pakendile märgitud juhiste kohaselt.
  • Ärge peske värvimistööriistu kraani all.
  • Viige värvijäägid ja puhastusvesi kohalikku kogumispunkti.