Guide till färgavfall i hushållet

Den här guiden hjälper dig att beräkna färgåtgång, behandla färgavfall och tvätta rent dina målarverktyg på ett riktigt sätt.

Hur mycket färg behöver jag?

För att inte få för mycket färg över bör du beräkna din färgåtgång innan du påbörjar ditt målningsprojekt. Hur mycket färg som behövs beror på ytan som ska målas, dess skick, grovhet, nyans och naturligtvis storlek. Mät området som ska målas och kontrollera produktens färgåtgång på förpackningen. Beräkna sedan färgbehovet med hjälp av formeln nedan.

Total yta som ska målas m² / färgåtgång på färgburk m²/ liter = mängd färg som behövs i liter.

Exempel:

Vardagsrummet har en väggarea på ​​25m². Täckgraden på inomhusfärgen är 7 m² / liter. Den behövda mängden för två strykningar är 50 m² / 7 m² / liter = ungefär 7 liter färg, vilket innebär 1 x 9 liters färgburk.

Teknos målningsguider innehåller tips för olika sorters målningsprojekt och formler för att kunna beräkna färgåtgången för olika sorters ytor. Högkvalitativ färg och noggrant genomfört arbete betyder ofta färre skikt och mindre färg.

Hur kan jag undvika att få massa färg över?

Även om du beräknat färgåtgången, får du ibland färg över. Därför, när du startar upp ett nytt projekt och köper färg, fundera gärna på vad du skulle göra med färgen ifall det blir något över. Kanske skulle du kunna använda färgen till något annat projekt i hemmet, eller höra med familj eller vänner ifall de behöver den. Om du sen står där med färg över, så har du redan en plan.

Vad ska jag göra med överbliven färg?

Det finns några riktlinjer som du bör följa:

Våt överbliven färg

Våt färg, lack, spackel, förtunning och även målarverktygens tvättvatten klassificeras som farligt avfall. Ta detta till din lokala återvinningscentral.

Det är viktigt att våt färg och våta penslar och rollers inte hamnar i avlopp, natur eller soptunnor.

Torkad överbliven färg

Om färgburken är helt tom eller om färgen torkat helt i burken kan den sorteras som hushållssopor. Läs alltid på färgburken hur den ska återvinnas. Metallfärgburkar hanteras som metallavfall, plastburkar vanligtvis som hushållsavfall eller blandat avfall.

Om det bara finns en liten mängd färg kvar på botten av burken, vilket inte räcker för ett nytt målningsprojekt, låt locket vara öppet och låt färgen torka helt på botten av burken. När färgen har torkat kan du återvinna burken enligt förpackningsinstruktionerna.

Hur kasserar jag målarverktyg så som penslar och rollers?

Helt torra målarverktyg så som penslar, färgtråg och rollers kan slängas i blandat avfall / hushållsavfall. Ifall verktygen fortfarande är våta bör de kasseras som kemiskt avfall / farligt avfall hos en återvinningscentral.

Är det nödvändigt att tvätta målarpenseln efter varje målningspass?

Nej. Det rekommenderas att inte tvätta penseln ifall du ska fortsätta att måla nästa dag. Förvara penslar och rollers i en tät och försluten plastpåse. Detta undviker spill av färg och rengöringsvatten.

Hur rengör jag min målarpensel?

När målningsprojektet är klart rekommenderas det att försöka få bort så mycket färg som möjligt ifrån penseln innan du börjar tvätta den.

Det är en god idé att rengöra penslarna så fort som möjligt efter arbetet är slutfört för att förhindra att färgen hinner torka in i penseln. Såvida du inte ska måla nästa dag igen, då förvarar du den i en tät försluten plastpåse över natten.

Om du har förvarat penslar och rollers i en plastpåse se också till att plastpåsen är helt torr innan du slänger den.

Vattenburna färger

Tvätta inte dina penslar och verktyg under rinnande vatten eftersom skadliga ämnen kan hamna i naturen via avloppet. Med vattenburna produkter, använd hellre en behållare med varmt vatten och låt verktygen ligga under vatten i cirka 2 timmar. Du kan också använda RENSA BRUSH penseltvätt. Större rollers kan behöva tvättas mer än en gång. Låt sedan verktygen torka. När de torkat helt kan de slängas som hushållsavfall.

Kom ihåg att ta med tvättvattnet till en insamlingsplats för farligt / kemiskt avfall.

Lösningsmedelsburen färg

Efter att du målat med lösningsmedelsburen färg kan du tvätta verktygen med den förtunning som finns märkt på färgprodukten. Ta med tvättvattnet till en återvinningscentral för farligt / kemiskt avfall.

Måla med omtanke för miljön

  • Beräkna din färgåtgång i förväg

  • Använd högkvalitativ färg och genomför ditt arbete noggrant

  • Välj en färg med miljömärkning om möjligt

  • Fundera i förväg på vad du kan göra med färgen om du får någon över

  • Återvinn helt torkade färgburkar enligt instruktionerna på förpackningen

  • Tvätta inga målarverktyg under vattenkranen

  •  Ta alltid överbliven våt färg och målarverktygens tvättvatten till din lokala återvinningscentral