Rokasgrāmata par krāsu atkritumiem

Palīdziet mūsu planētai, videi draudzīgi rīkojoties ar krāsu atkritumiem un pareizi uzturot krāsu iekārtas. Iepriekš izlemiet krāsas nepieciešamību, daudzumu un pareizi atbrīvojieties no nevajadzīgiem krāsas produktiem. Šī rokasgrāmata palīdzēs jums pareizi atbrīvoties no nevajadzīgās krāsas un sniegs norādījumus, kā mazgāt krāsas otas un rullīšus.

Cik daudz krāsas nepieciešams?

Lai krāsas atlikumu nebūtu vai būtu tikai neliels daudzums, pirms krāsošanas uzsākšanas aprēķiniet, cik daudz tās nepieciešams. Tas, cik daudz krāsas būs nepieciešams, ir atkarīgs no apstrādājamās virsmas, tās stāvokļa, raupjuma, krāsas un, protams, virsmas lieluma. Izmēriet krāsojamo platību un pārbaudiet uz iepakojuma norādīto produkta pārklājumu. Pēc tam aprēķiniet nepieciešamo krāsas daudzumu, izmantojot turpmāk norādīto formulu.

Kopējā krāsojamā platība (m2) : pārklājums uz krāsas kannas (m2/l) = nepieciešamais krāsas daudzums (l).

Piemēram:

Dzīvojamās zonas sienu platība ir 25m². Iekštelpu sienu krāsas pārklājums ir 7 m²/l. Nepieciešamais krāsas daudzums divām kārtām ir 50 m² : 7 m²/l = aptuveni 7 l, t. i., 1 x 9 l krāsas kanna.

Teknos krāsošanas rokasgrāmatās ir iekļauti padomi dažādiem krāsošanas projektiem un formulas, pēc kurām aprēķināt krāsas daudzumu dažādām virsmām. Augstas kvalitātes krāsa un rūpīgi, labi veikts darbs bieži vien nozīmē mazāku slāņu skaitu un mazāku krāsas daudzumu.

Kā novērt krāsas atlikumu rašanos?

Dažreiz pat pēc nepieciešamā krāsas daudzuma aprēķināšanas rodas krāsas atkritumi. Tāpēc, uzsākot jaunu projektu un iegādājoties krāsu, iepriekš padomājiet, ko darīsiet ar krāsas atlikumu. Varbūt jūs varētu izmantot atlikušo krāsu citā mājas projektā vai piedāvāt to draugiem vai ģimenei? Ja jums paliek krāsas pārpalikums, tad jums jau būtu plāns.

Ir viegli un jautri atdzīvināt mājokļa izskatu, izmantojot dažāda efekta sienas vai modernizējot mēbeles un nelielus dekorus jaunās krāsās.

Ko darīt ar krāsas atlikumiem?

Vai jūs interesē, kā atbrīvoties no krāsas atlikumiem? Ir dažas vadlīnijas, kas jāievēro:

Šķidrās krāsas atlikumi

Šķidrās krāsas, lakas, pildvielas un atšķaidītāji, kā arī krāsu instrumentu mazgāšanas ūdens tiek klasificēti kā bīstamie atkritumi. Lūdzu, nogādājiet tos vietējā vai reģionālajā krāsu savākšanas punktā, kur tie tiks iznīcināti kā ķīmiskie atkritumi vai nodoti pārstrādei.

Ir svarīgi, lai šķidrā krāsa, otas vai rullīši nenonāktu kanalizācijā, dabā vai atkritumu tvertnē.

Sausās krāsas atlikumi

Ja bundža ir pilnīgi sausa vai tukša, to var izmest sadzīves atkritumu tvertnē. Vienmēr pārbaudiet instrukcijās, kā atbrīvoties no krāsas bundžām. Metāla bundžas tiek uzskatītas par metāla atkritumiem, bet plastmasas bundžas parasti par sadzīves vai jauktiem atkritumiem.

Ja uz skārdenes dibena ir palicis tikai neliels krāsas daudzums, kas nav pietiekams jaunam krāsošanas projektam, atstājiet vāciņu atvērtu un ļaujiet krāsai pilnībā nožūt uz skārdenes dibena. Kad krāsa ir izžuvusi, kārbu var nodot otrreizējai pārstrādei saskaņā ar iepakojuma norādījumiem.

Kā atbrīvoties no krāsošanas aprīkojuma, piemēram, rullīšiem un otām?

Pilnīgi sausus krāsas instrumentus, piemēram, otas, rullīšus vai krāsas paliktņus, var izmest jauktajos atkritumos / sadzīves atkritumos. Ja tie joprojām ir mitri, tie ir jāiznīcina kā ķīmiskie atkritumi / bīstamie atkritumi vietējā krāsu savākšanas punktā vai jāatstāj nožūt.

Vai ir nepieciešams katru reizi mazgāt otu?

Nē. Ieteicams nemazgāt krāsošanas aprīkojumu, ja nākamajā dienā turpināsiet darbu. Uzglabājiet otas vai rullīšus cieši noslēgtā plastmasas maisiņā. Tas novērš krāsas un ūdens saplūdi.

Kā pareizi mazgāt otas?

Kad krāsošana ir pabeigta, pirms tīrīšanas no otām un rullīšiem ieteicams noņemt pēc iespējas vairāk produkta.

Ja esat uzglabājis aprīkojumu plastmasas maisiņā, pirms tā izmešanas pārliecinieties, ka arī maisiņš ir sauss.

Krāsošanas instrumentus ir ieteicams notīrīt uzreiz pēc darba, lai novērstu krāsas izžūšanu. Ja nākamajā dienā aprīkojums joprojām ir nepieciešams, ielieciet otu vai rullīti uz nakti noslēgtā plastmasas maisiņā.

Ūdens bāzes krāsas

Nemazgājiet otas u.c. zem tekoša ūdens, jo tādējādi kaitīgās vielas caur notekūdeņiem var nokļūt apkārtējā vidē.

Izmantojot ar ūdeni saturošus produktus, drīzāk izmantojiet trauku ar siltu ūdeni un atstājiet instrumentus ūdenī apmēram 2 stundas. Varat izmantot arī Teknos RENSA BRUSH tīrīšanas šķidrumu (ja to pārdod jūsu veikalā). Lielākiem ruļļiem var būt nepieciešams vairāk nekā viens tīrīšanas cikls. Ļaujiet instrumentiem nožūt. Kad tie ir pilnīgi izžuvuši, tos var izmest kā sadzīves atkritumus.

Neaizmirstiet aiznest ūdeni, kurā mazgājāt otas, uz vietējo bīstamo/ķīmisko atkritumu savākšanas punktu.

Šķīdinātāju bāzes krāsas

Pēc krāsošanas ar šķīdinātāju bāzes krāsām rullīšus un otas var mazgāt ar atšķaidītāju, kas norādīts uz produkta. Notīrāmo ūdeni nogādājiet bīstamo/ķīmisko atkritumu savākšanas punktā.

Ilgtspējīgas krāsas

  • Aprēķiniet nepieciešamo krāsas daudzumu.
  • Izmantojiet augstas kvalitātes krāsas lietderīgi.
  • Ja ir iespējams izvēlaties produktus ar ekomarķējumu.
  • Padomājiet ko darīsiet ar krāsu atlikumiem.
  • Nododiet otrreizējai pārstrādei pilnīgi sausas krāsas bundžas saskaņā ar iepakojuma norādījumiem.
  • Nemazgājiet krāsošanas instrumentus zem tekoša ūdens.
  • Vienmēr nogādājiet atlikušo šķidro krāsu un ūdeni, kurā mazgājāt instrumentus, vietējā savākšanas punktā.