Brint har meldt sin ankomst – hvordan kan overfladebehandling sikre energitransformationen

Energisektoren er i en overgangsposition, fremskyndet af energikrisen i Europa. Ud fra et klimasynspunkt har vi travlt med at gå fra fossile brændstoffer til at bruge vedvarende energi. Midtpunkt i den grønne omstilling er brint, som er et molekyle med en komplet forbrænding, og som findes overalt i naturen. Vedvarende brint med lav CO2-udledning anses for at være afgørende for at opfylde Paris-aftalens mål om dekarbonisering af sektorer, der er vanskelige at omlægge. 

Derfor forventes det globale brintmarked at vokse betydeligt i løbet af de kommende år. Visionen fra European Hydrogen Backbone (EHB) viser, at der i 2030 vil være fem paneuropæiske brintforsynings- og importkorridorer med næsten 28.000 km rør, der forbinder centrale industriområder, havne og brintdale. Med et stærkt fokus på bæredygtighed og innovation bestræber overfladebehandlingsproducenten Teknos sig på at sikre, at produkterne opfylder behovene i fremtidens energiindustri. 

Overfladebehandlingsløsninger til brintindustrien 

Der er dog en del usikre faktorer at tage fat på på vejen mod at nå visionen for brint. Udfordringen ved f.eks. at transportere og opbevare brint i rør er, at brint kan påvirke rørenes ståloverflade negativt. 

"Grøn brint kan bidrage til den voksende energiefterspørgsel, men vi er nødt til at overvinde nogle udfordringer. Brint nedbryder de mekaniske egenskaber i de fleste metaller, fremskynder trætheden og reducerer rørenes brudstyrke, især ved dynamiske trykvariationer, hvilket kan få rørdelene til at svigte. Overfladebehandling kan beskytte stål mod påvirkningen fra brint og kan desuden reducere friktionen inde i røret betydeligt, hvilket sikrer en mere effektiv transport af gas,"  fortæller Andreas Karpow, R&D Manager Energy fra Teknos Group. 

Tredjepartsanerkendte løsninger til energisektoren 

Teknos har en lang historie og gode resultater inden for udvikling af overfladebehandlingsløsninger af høj kvalitet til energisektoren. På baggrund af denne erfaring er det et naturligt skridt for Teknos at udvide til brintområdet. Teknos forsker i egne produkter for at sikre sikkerheden og holdbarheden af fremtidens brintinfrastruktur. 

"Vi leder proaktivt efter løsninger til at støtte brintindustrien ved hjælp af vores omfattende erfaring fra mange års samarbejde med energisektoren." forklarer Andreas Karpow, R&D Manager Energy, Teknos Group. 

I 2022 samarbejdede Teknos med MÜLHEIM PIPECOATINGS GmbH som en del af EUROPIPE GmbH’s brintforskningsprogram, hvor forskellige Teknos-overfladebehandlinger blev testet i ren brint for at vurdere deres egnethed til brug i brinttransport. I projektet klarede TEKNOPOX 3296-06- og TEKNOPOX 3297-00-overfladebehandlingssystemer sig godt, da de blev testet i rent brintmiljø. Der blev ikke observeret blæredannelse, nedbrydning eller reduktion af vedhæftning. 

"EUROPIPE’s rør blev indvendigt overfladebehandlet med Teknos' overfladebehandling. Det var en vigtig milepæl, der tydede på, at vores overfladebehandlingsløsninger kan bruges til brintrør, hvilket understøtter overgangen til grøn energi og viser vores stærke engagement i bæredygtighed," fortæller Karpow.   

Mere information:  
Andreas Karpow, R&D Manager Energy, Teknos Group 
email: andreas.karpow@teknos.com  

Få mere information

Kim Kjeldsen
Account Manager, Energy
kim.kjeldsen[@]teknos.com
Mobil +45 20 93 68 67

STIL ET SPØRGSMÅL