Beskyttelse af fundamenterne på verdens største  havvindmøllepark med elastomerisk polyurea-overfladebehandling

Krebs Korrosionsschutz GmbH, som udbyder korrosionsbeskyttelse, ledte efter en polyurea-leverandør til et nyt anvendelsesområde: havvindmøllefundamenter. Med Teknos som polyurealeverandør kom også en supportorienteret partner ind i billedet. Ved begyndelsen af et stort projekt, især når påføringsteknik, udstyr, kemi og malingsleverandør er nye, er alting baseret på tillid og engagement.

Krebs er specialiseret i overfladebehandling af store stålkonstruktioner til vindenergiindustrien

Krebs er en tysk totalleverandør af korrosionsbeskyttelse, og de tilbyder omfattende korrosionsforebyggelse, herunder planlægning, forbehandling og overfladebehandling samt logistik. Krebs blev grundlagt i 1949 og har 70 års erfaring. Virksomheden er nu vokset til en stor enhed med flere lokationer. Krebs er en markant partner for vindenergiindustrien og specialiseret i at tilbyde korrosionsbeskyttelse i offshore-miljøer.

Krebs-medarbejdere i en båd Krebs er specialiseret i at tilbyde korrosionsbeskyttelse i offshore-miljøer.

I den planlagte havvindmøllepark Hornsea 2 overfladebehandler Krebs 165 monopiles i Rostock (Tyskland) sammen med 30 overgangsstykker i Storbritannien. Fundamenterne fremstilles af EEW Group, der er specialiseret i produktion af komponenter til havvindmølleindustrien. Ifølge projektets ejer, Ørsted, forventes Hornsea 2 at stå færdig i 2022 som verdens største havvindmøllepark, der forsyner over 1,3 millioner boliger med grøn elektricitet.

Bådlandgange er udsat for barske forhold

Adgangen for vedligeholdelses- og servicemedarbejdere til havvindmøllerne styres via en bådlandgang. Bådlandgangsstrukturen er placeret på et overgangsstykke, der monteres på monopilen i offshore-fundamentkonstruktionen. For sikkert at transportere teknikere til vindmølleområderne tilslutter servicefartøjer sig til vindmøllerne via et landgangssystem. Også mindre fartøjer, der overfører besætning, får adgang til vindmøllerne.

Overfladen på bådenes landgangsområder skal kunne modstå ekstremt hårdt mekanisk slid og slag, da de kraftige havbølger kan få tilslutningsstrukturer og fartøjer til at gnide sig mod vindmøllefundamentet. Hvis malingsoverfladen er beskadiget, øges risikoen for korrosion i strukturen. Den rette overfladebehandling beskytter strukturen mod skader fra både mekanisk påvirkning og korrosion. Dette er afgørende for en lang levetid for produktet i det barske havmiljø.

Både skubber mod vindmøllenPolyurea beskytter overfladen, når både skubbes ind mod vindturbinen.

I bestræbelserne på at håndtere udfordringerne søgte Krebs en pålidelig partner til at levere polyurea. Polyurea er en ideel overfladebehandling til beskyttelse af fundamenter, da det er kendt for sin tekniske overlegenhed. Da det kan strækkes til 400 % af sin egen længde, før det revner, er det en ekstremt holdbar overfladebehandling, der kan beskytte de underliggende malingslag mod brud. Derudover har overfladebehandlingen en anden vigtig opgave i forbindelse med at skabe sikkerhed til søs. Polyurea blev som ønsket tonet i RAL 1023 "Trafikgul" for at matche standardkravene og sikre synlighed selv ved dæmpede og grålige belysningsforhold.

Krebs havde brug for en partner, der kunne supportere undervisningen af malerne, eftersom polyurea blev taget i brug for første gang. Sprøjtning af polyurea er anderledes og mere krævende, sammenlignet med andre overfladebehandlinger. Polyurea har to komponenter, der reagerer ekstremt hurtigt for at sikre hurtig hærdning, og dette kræver de rette betingelser for at opnå de ønskede egenskaber for overfladebehandlingen. På grund af den hurtige hærdningstid, som måles i sekunder, er der ikke plads til fejl under påføringen. 

Særligt teknisk team til polyurea-offshoreprojektet

Teknos blev bragt ind som specialleverandør og som en pålidelig partner til gennemførelsen af projektet, hvor knowhow om polyurea var et helt centralt element. Ligesom Krebs har Teknos omfattende viden om korrosions- og slidbeskyttelse opnået gennem 70 år, men fra en malingsproducents perspektiv.

Det var intet problem at sammensætte et teknisk vinderteam fra Teknos bestående af specialister inden for polyurea og vindenergi. Teknos' kendskab til vindenergiindustrien stammer fra et omfattende sortiment af overfladebehandlingsløsninger til alle dele af vindmøller. Med hensyn til polyurea har Teknos omfattende erfaring, ikke kun som producent, men også som underviser.

To dages undervisning i polyurea lokalt hos Krebs Rostock

Efter en vellykket testpåførsel begyndte projektet med en to-dages undervisningssession om polyurea. Teknos polyurea-specialist Robert Kerpen stod for den grundige undervisning sammen med teknisk konsulent Allan Bonde Jensen, som har en solid baggrund inden for vindenergiindustrien.

Undervisningen startede med teori om polyureas særlige egenskaber og opførsel, introduktion af sprøjteudstyr og arbejdssikkerhed. Sikkerhed er et vigtigt emne, eftersom polyureaprodukterne opvarmes til 80 °C og påsprøjtes med tryk op til 200 bar. Den egentlige sprøjtning i undervisningssessionen blev udført på en testversion af det faktiske overgangsstykke for at sikre en så realistisk oplevelse som muligt for dem, der påfører malingen. Testversionen blev behandlet som vanligt: 2 lag med høj epoxyopbygning i henhold til Norsok-standarden og derefter nedslibning inden påføring af polyurea.

Teknos' polyureaundervisningUndervisningen blev udført med den specialudviklede gule polyurea, der også bruges til overfladebehandlingen af slutproduktet.

Til slut gennemgik gruppen mulige årsager til funktionsfejl under sprøjtning, og hvordan de kan løses, og deltagerne fik gennemgået praksis i forbindelse med udbedrende sprøjtning. Som afslutning var der eksamen, og malerne fra Krebs fik udleveret et certifikat som officielle Teknos-certificerede polyureamalere. Efter de to dages intensive undervisning følte malerne sig klar og havde mod på at påbegynde selve projektet. Projektledere var enige med teamet.

Teknos underviser Krebs i anvendelse af polyureaDeltagerne fik gennemgået praksis i forbindelse med udbedrende sprøjtning.

En pålidelig, engageret malingsleverandør bliver værdsat

Når man påbegynder et projekt, især i et helt nyt anvendelsesområde med ny kemi og en ny malingsleverandør, er alt baseret på tillid. Begge parter skal kunne se de gensidige fordele og have entusiasmen til at udvikle sig. "Ved valg af ny leverandør til indførelse af et nyt overfladebehandlingssystem kommer alt til at handle om tillid," siger Andreas Biermann, administrerende direktør i Krebs.

Efter det indledende møde, testmalingen og undervisningen var samarbejdet ikke slut med leverancen af polyurea. Da de første partier med landgangsstykker til bådene var klar til overfladebehandling hos Krebs, indfandt det samme tekniske team fra Teknos sig på stedet og supporterede den indledende påføring af polyurea.

For mere information

Jack Ivanhoe
Teknisk konsulent
jack.ivanhoe@teknos.com

ELLER SEND OS EN KONTAKTANMODNING

Når polyurea blive indført hos kunden følger der undervisning og support med ved første sprøjtning

Hos Teknos underviser vi alle vores nye polyureakunder, så de kan dygtiggøre sig i alle aspekter af anvendelsen af polyurea, herunder udstyr, sikkerhed, sprøjteteknik og fejlfinding. Ud over at organisere undervisning vedrørende polyurea deltager vi normalt i de første sprøjtninger på kundens anlæg for at sikre en jævn første påføring af polyureaoverfladebehandlingen.

POLYUREA-UDDANNELSE

Om polyurea-teknologi

LÆS MERE