Skyddar turbinfundamenten på världens största vindkraftspark offshore med elastomerisk polyureafärg

Korrosionsskyddsleverantören Krebs Korrosionsschutz GmbH letade efter en polyurealeverantör för ett nytt appliceringsområde: vindturbintorn offshore. Med Teknos som polyurealeverantör kom både utbildning och teknisk support in i bilden. När man startar ett storskaligt projekt, särskilt när man ska använda nya applikationstekniker, ny utrustning, kemi och färgleverantör, baseras allt på förtroende och engagemang.

Krebs specialiserar sig på ytbehandling av stora stålkonstruktioner för vindkraftsindustrin

Krebs är en tysk leverantör av korrosionsskydd som erbjuder omfattande korrosionsförebyggande lösningar inklusive allt från planering, förbehandling och ytbehandling till logistiktjänster. Krebs, som grundades 1949, har 70 års erfarenhet och vuxit till en stor enhet med verksamhet på flera platser. Krebs är en viktig partner för vindkraftsindustrin, specialiserad på korrosionsskydd i offshore-miljöer.

Krebs personnel in a boat Krebs är specialiserade på att erbjuda korrosionsskydd i offshore miljöer.

Till den kommande offshore-parken Hornsea 2 kommer Krebs att ytbehandla 165 monopiler i Rostock, Tyskland, tillsammans med 30 transition pieces i Storbritannien. Fundamenten tillverkas av EEW Group, specialiserade på vindkraftkomponenter till havs. Enligt projektägaren Ørsted förväntas Hornsea 2 vara klart 2022, det förväntas bli den största havsbaserade vindkraftsparken i världen och kommer att driva över 1,3 miljoner hus med grön el.

Boatlandings möter hårda förhållanden

För att komma åt offshore-turbiner för underhåll och servicepersonal används en boatlanding. Boatlanding-strukturen placeras på en transition piece som staplas på monopilen i offshore-fundamentkonstruktionen. För att säkert överföra tekniker till turbinlokaler ansluter servicefartyg till turbinerna med ett boatlandingsystem. Även mindre besättningsfartyg ges tillgång till turbinerna.

Ytan på boatlandingens dockningsområden måste tåla extremt hårt mekaniskt slitage eftersom anslutande fartyg kan skava mot vindkraftverkets grund. Om färgytan skadas ökar risken för korrosion i strukturen. Rätt typ av ytbehandlingssystem kommer att skydda strukturen mot skador från både mekanisk påverkan och korrosion. Detta är avgörande för livslängden i den hårda offshore-splashzonen.

 Boats pushes onto the turbinePolyurea skyddar ytan när båtar trycks mot vindkraftverket.

För att ta itu med frågan var Krebs på jakt efter en pålitlig partner för att leverera polyurea. Polyurea är en idealisk ytbehandling för att skydda turbinfundament eftersom den är känd för sin tekniska överlägsenhet. Det faktum att polyurea kan tänjas 400 % av sin storlek innan den spricker gör den till en extremt hållbar ytbehandling som kan skydda de underliggande färgskikten från att gå sönder. Dessutom har ytbehandlingen en annan viktig uppgift för att skapa säkerhet till sjöss. Polyurea nyanserades till RAL 1023 "Traffic Yellow" för att matcha standardkraven, vilket gör att turbinfundamenten syns även i svaga och gråa förhållanden.

Krebs behövde en partner som kunde hjälpa till med utbildning av sina målare eftersom polyurea togs i bruk för första gången. Att belägga polyurea är annorlunda och mer krävande jämfört med andra ytbehandlingar. Polyurea har två komponenter som reagerar extremt snabbt för att säkerställa snabb härdning, och detta kräver rätt förhållanden för att uppnå önskade ytbehandlingsegenskaper. På grund av den snabba härdningstiden, som sker inom några sekunder, finns det inget utrymme för appliceringsfel.

Särskilt tekniskt team för polyureaprojektet offshore

Teknos togs in som specialistleverantör och en pålitlig partner för att genomföra projektet där kunskap om polyurea är ett viktigt element. Liksom Krebs har Teknos 70 års erfarenhet om korrosionsskydd, men ur en färgtillverkares synvinkel.

Att samla ett tekniskt team från Teknos bestående av personal med omfattande kunskap kring vindkraftverk samt polyurea-specialister var inte ett problem. Kunskap om vindkraftsindustrin på Teknos kommer från ett omfattande sortiment av ytbehandlingslösningar för alla delar av vindkraftverk. När det gäller polyurea har Teknos lång erfarenhet inte bara som tillverkare utan också som utbildare.

Tvådagars polyureautbildning på Krebs i Rostock

Efter en väl utförd testmålning startades projektet med en tvådagars skräddarsydd utbildning inom polyurea. Teknos Tysklands polyurea-specialist Robert Kerpen genomförde utbildningen tillsammans med tekniske rådgivaren Allan Bonde Jensen, som har en lång bakgrund inom vindkraftsindustrin.

Utbildningen inleddes med teori om polyureas speciella egenskaper och beteende, introduktion av sprututrustning och arbetssäkerhet. Säkerhet är ett viktigt ämne eftersom polyureaprodukterna värms upp till 80 °C och sprutas med tryck upp till 200 bar. Den faktiska sprutningen under träningen genomfördes på en test-version av den verkliga transition piecen för att säkerställa en så realistisk upplevelse som möjligt för målarna. Testdockan förbereddes som vanligt: ​​2 lager av epoxi enligt Norsok-standarden som sedan slipades ned inför polyurea-applicering.

Teknos' polyurea trainingAppliceringsutbildningen genomfördes med den speciellt framtagna gula polyurean som kommer att användas för att ytbehandla slutprodukten.

I slutändan gick gruppen igenom möjliga orsaker till fel i sprutningen och hur man löser dem, och deltagarna gick igenom praxis med reparationssprutning. Avslutningsvis tog deltagarna en examen som gav Krebs målare ett certifikat som ”official Teknos certified polyurea applicator”. Efter den intensiva tvådagarsutbildningen var målarna nöjda och kände sig säkra på att starta projektet. Projektledaren instämde i teamets åsikt.

Teknos training Krebs for application of polyurea

Att hitta en pålitlig och engagerad färgleverantör värderas högt

Att starta ett projekt, särskilt i ett helt nytt applikationsområde med ny kemi och ny färgleverantör, är allt baserat på förtroende. Båda parter måste ha gemensamma intressen och samma entusiasm inför att utvecklas. ”När man väljer en ny leverantör för att få in ett nytt ytbehandlingssystem krävs tillit,” säger Krebs VD Andreas Biermann.

Efter första samrådet, testmålning och utbildning slutar inte samarbetet efter att polyurean är levererad. När de första boatlandingarna fanns redo för att ytbehandlas hos Krebs, befann sig samma tekniska team från Teknos på plats och stöttade vid den första appliceringen.

För mer information

Allan Bonde Jensen
Business Development Manager, Energy

STÄLL EN FRÅGA

 

Teknos utbildar kunderna

På Teknos utbildar vi alla våra nya polyureakunder att utmärka sig i alla delar av polyureaanvändning, inkusive utrustning, säkerhet, sprayteknik och felsökning. Förutom att organisera polyureautbildningar deltar vi oftast på kundens första polyureajobb för att se till att allt funkar som det ska. 

POLYUREAUTBILDNINGAR

Förnybar energi

Teknos lösningar för vindkraftverk

Ladda ner broschyr

TEKNOPUR Polyurea Coatings

Ladda ner broschyr

om polyureaytbehandlingar

LÄS MER