Vindkraftstorn i trä skyddas med polyurea

Staplingsbara och lättare vindkraftstorn tillverkade av limträmoduler är ett svar på transportproblematiken som de ständigt växande tornhöjderna skapar. Den lägre vikten och möjligheten att stapla modulerna ger fördelar för den mekaniska utformningen, effektivitet och kostnadsbesparingar. Vid sidan om kostnadsbesparingarna minskar tillverkningen av vindkraftstorn i trä vindkraftens koldioxidutsläpp. Ända sedan Modvions innovativa trätorn började utvecklas har Teknos experter deltagit i arbetet kring väderbeständighet och varit djupt engagerade i att bygga upp ett komplett polyureasystem för trä som ger väder- och stötbeständighet.

Innovativa och modulära vindkraftstorn i träkomposit

Det svenska verkstads- och industridesignföretaget Modvion har utvecklat modulära vindkraftstorn som använder limträ som konstruktionsmaterial i stället för det traditionella stålet. Eftersom storleken på vindkraftstorn förväntas öka för att kunna producera mer el löser innovationen transportproblematiken, som blir komplex vid mer än 100 meter höga torn med 4,3 meters diameter eller mer. De modulära och staplingsbara limträtornen gör höga vindkraftverk mer kostnadseffektiva, minimerar vikten och ger netto noll i utsläpp av koldioxid.

Modvion_assembly.jpg

Beständighet mot väder och mekaniskt slitage är fördelar med en polyureaytbehandling av trämaterialet

Eftersom trä är ett levande material är det viktigt att hindra fukt från att tränga in i tornens struktur vid alla klimatförhållanden. Hög slagtålighet och skydd mot mekaniskt slitage är också viktigt. Teknos, som är leverantör av färg och ytbehandlingar och välkänd som polyureatillverkare i Sverige, har deltagit i arbetet kring väderbeständighet från första början, framför allt som konsult med välbehövlig kunskap om ytbehandlingen.

Teknos tekniska servicepersonal har anpassat ett målningssystem till polyureaytbehandling av träturbintornen. Det ger olika fördelar att skydda limträmodulerna med polyurea:
Metoden förbättrar det mekaniska skyddet och – viktigast av allt – ger en vattentät och väderbeständig ytbehandling.

Ett polyureaytbehandlingssystem för limträ

Lösningen för grundmålning valdes och testades noggrant. Trämaterialet har en naturlig porositet som avgör vilka ytbehandlingssystem som kan vara lämpliga. Innan polyurea kan sprutbeläggas behöver limträet grundbehandlas korrekt för att försegla ytan, så att problem som är naturligt förekommande vid användning av trä undviks, till exempel småhål och kvistar som blöder harts. Teknos tekniska servicepersonal har arbetat hårt för att hitta det bäst skyddande systemet för grundning och den optimala torktiden. Sist av allt får polyureaytbehandlingen en UV-beständig topplack (top coat) för att skydda tornet från att solen ska bryta ner och missfärga kulören. 

Wooden tower before painting
Bild: Trätorn före målning

Innovativa modulära torn

För närvarande bygger Modvion tillsammans med olika partners prototyper och 2022 kommer det första fullskaliga kommersiella vindkraftverkstornet i limträ att vara klart.

Nyligen har den ledande vindprojektutvecklaren i Norden Rabbalshede tecknat en avsiktsförklaring gällande 10 modulära vindkraftstorn från Modvion med en total höjd på 240 meter för deras nya vindkraftspark i Sverige. När vindturbintornet når denna höjd, består 160 meter av höjden av trämaterial.

Hitta mer information om de innovativa tornen på www.modvion.com

Be om mer information

Björn Ödman
Product Manager, Polyurea
Mobil +46 70 285 21 60 
bjorn.odman@teknos.com

ELLER SKICKA EN KONTAKFÖRFRÅGAN

Se en film om vår polyurea teknologi

om polyureaytbehandlingar

LÄS MER

Polyurea certified applicator

Polyurea erbjuder flertalet fantastiska specialegenskaper men att applicera produkten är något annorlunda och mer komplicerat än andra färger och ytbehandlingar. Teknos organiserar utbildningar som beskriver polyureaprodukter, applicering och teknologin. 

UTBILDNING POLYUREA