TEKNOPUR 300 elastomer

Teknos rena polyurea-färg TEKNOPUR 300 används lämpligtvis där man önskar ett mycket högt mekaniskt skydd eller ett absolut tätskikt för vätskor. Produkten är lösningsmedelsfri och klassas inte som en brandfarlig vara.

TEKNOPUR 300 kan läggas i höga skikt, upp till 5 mm per applicering, och ger då ett mycket tätt skikt med hög mekanisk slitstyrka. Färgen kräver en speciell två-komponentutrustning vid appliceringen, som värmer färgmaterialet till cirka 80°C. Med en geltid på 4 sekunder för de mest snabbtorkande varianterna, kan ytbehandlingen beträdas redan efter cirka 40 sekunder.

Typiska användningsområden för färgen är golv- och takytor, men även andra områden där man behöver ett skydd mot vatten, kemikalier eller mot stark förslitning. 

Det finns ett antal intressanta applikationer för Teknopur 300 inom transport- och återvinningssektorn där man vill skydda mot slitage på lastutrymmen men även ha ett material med ljuddämpande effekt. Ett exempel på när man vill åt dessa egenskaper är vid lastning och lossning av material som medför buller, så som bergmassor och returglas. Vi har i skrivande stund gjort cirka 20 testmålningar på olika applikationsområden, till exempel på:

  • Pooler
  • Golv i tvätthallar
  • Containers för bergskross
  • Containers för blästersand
  • Väggskydd i blästerhallar
  • Invändigt i glasåtervinningsbehållare
  • Krosskydd för gruvmaskiner

Elastomer är ett mycket funktionellt material

TEKNOPUR 300 ’s hållfasthet och höga mekaniska skydd gör produkten mycket lämplig som slitageskydd i blästeranläggningar där den kan ersätta inklädnad med gummimattor, en metod som ofta annars används för att skydda omgivningen.

Att använda produkten i ljuddämpande syfte i glasåtervinningsbehållare är välkommet då detta är en vanlig källa till irritation bland folk som bor i närheten av återvinningsstationer.

Här sker applicering av färgen på ett flak för bergskross och en invändig behandling av en glasåtervinningsbehållare på MPS i Jönköping.

Produkten har en hög kemikalieresistens vilket öppnar upp för många tänkbara tillämpningsområden, bland dessa finns cisterner, förbehandlingsbassänger, kemikaliebehållare etc. Produkten finns i många olika varianter, vissa av dessa är brandklassade eller extraförstärkta i något hänseende.

Med Teknos långa erfarenhet av industriell produktmålning och korrosionsskydd finns det ett kunnande som gör att vi kan ta ansvar för hela färgsystemet med ett stort urval av kompletterande färgprodukter såsom primers och funktionella toppfärger.

Teknos kommer att fortsätta med produktutveckling inom områden där vi hävdar att tekniken ger många nya tillämpningar och möjligheter, det är endast fantasin som sätter gränser.

Artikeln är skriven av Teknos´ tekniska supporter, Claes Nord, Sverige. 

Be om mer information

Björn Ödman
Product Manager, Polyurea
Mobil +46 70 285 21 60 
bjorn.odman@teknos.com

ELLER SKICKA EN KONTAKFÖRFRÅGAN

Polyurea certified applicator

Polyurea erbjuder flertalet fantastiska specialegenskaper men att applicera produkten är något annorlunda och mer komplicerat än andra färger och ytbehandlingar. Teknos organiserar utbildningar som beskriver polyureaprodukter, applicering och teknologin. 

UTBILDNING POLYUREA

kolla in videon som visar hur polyurea klarar av att bli överkört av en brandbil

Se en film om vår polyurea teknologi

TEKNOPUR Polyurea Coatings

Ladda ner broschyr

om polyureaytbehandlingar

LÄS MER

Är du intresserad av industriell målning? Registrera dig till vårt nyhetsbrev.

PRENUMERERA PÅ PAINTING NEWS