Maailman suurimman merituulivoimalan perustukset suojataan elastomeerisella polyureapinnoitteella

Korroosiosuojauksen tarjoaja Krebs Korrosionsschutz GmbH etsi polyurean toimittajaa uuteen käyttökohteeseen merituulivoimaloiden perustuksille. Kun polyurean toimittajaksi valittiin Teknos, saatiin samassa paketissa myös konsultointi- ja koulutuskumppani. Aina kun aloitetaan laajamittainen projekti, luottamus ja sitoutuminen on tärkeää - etenkin kun käytössä on uudet levitystekniikat, laitteet, kemikaalit ja maalitoimittajat.

Krebs on erikoistunut tuulivoimateollisuuden suurten teräsrakenteiden pintakäsittelyyn

Saksalainen Krebs tarjoaa kattavan täyden palvelun korroosiosuojauksen, mukaan lukien suunnittelun, esikäsittelyn, pinnoituksen ja logistiikkapalvelut. Vuonna 1949 perustettu Krebs on yli 70 vuoden kokemuksen myötä kasvanut suureksi, useiden toimipaikkojen organisaatioksi. Yritys on erikoistunut korroosiosuojauksen tarjoamiseen meriympäristöissä ja on siksi tuulivoimateollisuuden merkittävä kumppani.

Krebsin henkilöstö veneessä Krebs on erikoistunut tarjoamaan korroosiosuojausta meriympäristöissä.

Tulevaa Hornsea 2 -merituulivoimalaa varten Krebs pintakäsittelee 165 monopile-perustusta Saksan Rostockissa sekä pinnoittaa 30 siirtymäkappaletta Iso-Britanniassa. Perustukset valmistaa EEW Group, joka on erikoistunut merituulivoimalakomponentteihin. Projektin toteuttajan Ørstedin mukaan Hornsea 2:n odotetaan valmistuvan vuonna 2022, ja se tulee olemaan maailman suurin merituulivoimala tuottaen vihreää sähköä yli 1,3 miljoonaan kotiin.

Veneenlaskurakenteiden vaativat olosuhteet

Kunnossapito- ja huoltohenkilöstö pääsee merituuliturbiiniin veneenlaskurakenteen kautta. Veneenlaskurakenne on sijoitettu siirtymäkappaleelle, joka on pinottu monopilelle merituulivoimalan perustukseen. Huoltoalukset yhdistetään turbiiniin maihinnoususillalla, jota pitkin asentajat pääsevät turvallisesti turbiinitiloihin. Myös pienemmät henkilöstönsiirtoalukset tarjoavat pääsyn turbiineihin.

Veneenlaskurakenteen telakointialueiden pinnan on kestettävä erittäin kovaa mekaanista kulutusta ja iskuja, koska voimakas aallokko voi saada yhdistävät rakenteet ja alukset hankautumaan tuuliturbiinin perustukseen. Jos maalipinta vaurioituu, rakenteen korroosioriski kasvaa. Oikea pintakäsittelyjärjestelmä suojaa rakennetta sekä mekaanisten iskujen että korroosion aiheuttamilta vaurioilta sekä pidentää käyttöikää ankarissa olosuhteissa.

 Veneet työntyvät turbiinillePolyurea suojaa perustuksen pintaa veneiden painautuessa sitä vasten.

Äärimmäisistä olosuhteista aiheutuvien pintakäsittelyhaasteiden ratkaisemiseksi Krebs oli etsimässä luotettavaa polyurean toimittajaa. Polyurea sopii hyvin turbiinien perustuksia suojaavaksi pinnoitteeksi, koska se tunnetaan teknisesti ylivoimaisena materiaalina. Se pystyy venymään jopa 400 % alkuperäiseen kokoonsa nähden aiheuttamatta halkeilua, joten se suojaa tehokkaasta alle jäävät maalikerrokset vaurioitumiselta. Lisäksi pinnoitteella on toinen tärkeä tehtävä - parantaa turvallisuutta merellä. Standardivaatimusten täyttämiseksi polyurean sävyksi haluttiin RAL 1023 Traffic Yellow (huomiokeltainen), sillä se parantaa näkyvyyttä hämärässä.

Krebsillä oli muitakin vaatimuksia polyureatoimittajalleen; kumppanin tulisi tukea maalareiden koulutusta, kun polyurea otettaisiin käyttöön ensimmäistä kertaa. Polyurean ruiskutus poikkeaa muista pintakäsittelyistä muun muassa vaativuudeltaan. Polyurean kaksi komponenttia reagoivat ja kovettuvat erittäin nopeasti, joten levityksessä ei ole varaa virheisiin. Haluttujen pinnoitusominaisuuksien saavuttamiseksi tarvitaan lisäksi oikeat olosuhteet.  

Merituulivoimalan polyureaprojektin tekninen tiimi

Teknos osallistui Krebsin projektiin asiantuntijatoimittajana ja luotettavana kumppanina. Krebsin tapaan Teknoksella on kattava korroosiosuojauksen asiantuntemus, joka on kerätty 70 vuoden ajalta, mutta maalinvalmistajan näkökulmasta.

Teknoksen oli helppo koota osaava tekninen tiimi, jolla on polyurean asiantuntemusta ja kattavaa kokemusta tuulivoimaloista. Tuulivoimateollisuuden tuntemusta on kertynyt siksi, että Teknos tarjoaa kattavat pintakäsittelyratkaisut kaikkiin tuuliturbiinien osiin. Polyurean suhteen Teknoksella on laaja kokemus paitsi valmistajana myös kouluttajana.

Paikallinen kahden päivän polyureakoulutus Krebs Rostockissa

Projekti aloitettiin räätälöidyllä, kaksipäiväisellä polyureakoulutuksella. Teknos Saksan polyurea-asiantuntija Robert Kerpen toteutti kattavan koulutuksen yhdessä teknisen konsultin, Allan Bonde Jensenin kanssa. Jensenillä on puolestaan vahva tausta tuulivoimateollisuudessa.

Hyvin onnistuneen testimaalauksen jälkeen koulutus alkoi polyurean ominaisuuksien ja käyttäytymisen teorialla sekä ruiskutuslaitteiden ja työturvallisuuden esittelyllä. Turvallisuus on tärkeä aihe, koska polyureamaalituotteet lämmitetään 80 °C:een ja ruiskutetaan jopa 200 barin paineella. Koulutuksen varsinaisessa ruiskutusosuudessa käytettiin aidon siirtymäkappaleen harjoitusversiota, jotta ruiskuttajat saisivat mahdollisimman realistisen kokemuksen. Harjoituskappale valmisteltiin normaaliin tapaan: sille levitettiin ensin kaksi kerrosta laadukasta Norsok-standardin mukaista epoksia, minkä jälkeen se hiottiin polyurean levitystä varten.

Teknoksen polyureakoulutusPinnoituskoulutuksessa käytettiin erityistä keltaista polyureaa, jota käytetään myös lopputuotteen pintakäsittelyyn.

Tiimi kävi läpi mahdolliset syyt ruiskutuksen toimintahäiriöihin ja niiden ratkaisemiseen, minkä jälkeen osallistujat perehtyivät korjausruiskutukseen. Lopuksi Krebsin maalarit suorittivat kokeen ja saivat virallisen Teknoksen sertifioiman polyureapinnoittajan sertifikaatit. Intensiivisen kaksipäiväisen koulutuksen jälkeen maalarit olivat tyytyväisiä oppimaansa ja valmiita aloittamaan varsinaisen projektin. Projektipäälliköt olivat samaa mieltä tiimin kanssa.

Teknos kouluttaa Krebsia polyurean levittämisessäOsallistujat perehtyivät korjausruiskutukseen.

Luotettavan ja sitoutuneen maalitoimittajan löytäminen on tärkeää

Kun uudessa projektissa käytetään uusia kemikaaleja ja maalitoimittajia, luottamus on ensisijaista. Molempien  osapuolien tulee hyötyä hankkeesta, lisäksi on oltava intoa kehittymiseen. “Kun valitsimme uuden toimittajan ja pinnoitejärjestelmän käyttöönottoa varten, tärkeintä oli luottamus”, sanoo Krebsin toimitusjohtaja Andreas Biermann.

Yhteistyö jatkui vielä alkukonsultoinnin, testimaalauksen, koulutuksen ja polyurean toimituksen jälkeen. Kun ensimmäiset veneenlaskurakenteet saapuivat Krebsille pinnoittamista varten, sama Teknoksen tekninen tiimi oli paikalla tukemassa maalareita polyurean ensimmäisellä pinnoituskerralla.

Kysy lisää

Mikael Nurminen
Myyntijohtaja

puh. 040 592 5257, 09 5060 9861
etunimi.sukunimi@teknos.com

tai jätä yhteydenottopyyntö

Tietoa polyureapinnoitteista

LUE LISÄÄ

Asiakas saa koulutuksen polyurean käyttöönottoon ja tukea ensimmäisellä ruiskutuksella

Koulutamme uudet polyurea-asiakkaamme kaikkiin polyurean käytön osa-alueisiin: laitteisiin, turvallisuuteen, ruiskutustekniikkaan ja vianetsintään.

Koulutuksen lisäksi osallistumme yleensä ensimmäisiin ruiskutuksiin asiakkaan luona, jotta polyureapinnoitteen käyttöönotto sujuisi suunnitellusti.

POLYUREAKOULUTUKSET