När design och ytbehandling arbetar tillsammans

Framgångsrika Andresen Towers har haft ett nära samarbete med Teknos vid utvecklingen och användningen av deras nya snabbhärdande färg.

Har du någon gång sett ett vindkraftstorn transporteras? En lång och tung lastbilskonvoj, blinkande lampor, följebilar och väglotsar. Att frakta vindkraftverk är både kostsamt och krävande.

Nu har det danska företaget Andresen Towers utvecklat ett helt nytt koncept för vindkraftstorn, som förenklar transporten och gör det möjligt att frakta höga torn överallt – även via de smalaste vägarna och mest invecklade rondellerna. De nya tornen är ett projekt där Teknos produkt TEKNODUR COMBI 3560 har kunnat uppfylla Andresen Towers högt ställda krav på ytbehandlingen.

Konceptet togs fram av ett par anställda i systerbolaget Ib Andresen Industri och det beslutades att ett självständigt företag skulle skapas för att producera torn: Andresen Towers.

"Vi ville göra något som de andra inte hade gjort. Vi ville göra ett vindkraftstorn som var enkelt att transportera", förklarar Peter Sylow Madsen, kvalitetsansvarig hos Andresen Towers.

Det dröjde inte länge innan företaget hade patenterat ett helt nytt sätt att se på vindkraftstorn, som är enklare och därmed gör dem billigare att transportera.

Enkelt koncept

Konceptet är egentligen enkelt: Istället för att svetsa ihop valsade plåtar till stora, skrymmande, cylindriska tornelement som ska transporteras i sin fulla längd på tunga lastbilstrailers, producerar Andresen Towers nu böjda stålsegment av olika längd som kan transporteras till sin slutdestination billigare och snabbare på normala lastbilsplattformar. Stålsegmenten tillåter turbinhöjder på över 100 meter och skruvas samman till torn direkt på plats.

Ökande efterfrågan sätter press på snabbare produktion

Vindkraftsindustrin var snabba med att visa intresse för idén med lättransporterade torn. Till exempel etablerades inom kort ett gott samarbete med Siemens Wind Power. Allt detta intresse skapade snabbt en otrolig efterfrågan. För att kunna producera snabbt var det avgörande att hitta ett snabbhärdande färgsystem.

Wind power“När vi producerar som mest tillverkar vi cirka tre och ett halvt torn per vecka. En sådan hög produktionstakt skulle helt enkelt vara omöjlig med traditionell färg. Om vi hade använt traditionell färg skulle stålsegmenten behövt stå och vänta på härdningen i upp till sju dagar och det hade varit dyrt, krävt enorma utrymmen och inte passat vårt arbetsflöde”, berättar Peter Sylow Madsen.

Därför behövde Andresen Towers en innovativ färgleverantör som kunde erbjuda en snabbhärdande, stabil färg – en färgleverantör som kunde tänka i nya banor och hade kapacitet att aktivt delta vid infasningen av målnings- och härdningsprocessen, så att ledtiderna anpassades till den övriga produktionen. Det är här Teknos kommer in i bilden.

“När det kommer till färgen fick vi stort utbyte av det kvalificerade samarbetet, liksom av det både tekniska och praktiska stödet från Teknos”, säger Peter Sylow Madsen om samarbetet.

Ända sedan början av vårt samarbete med Teknos har vi varit entusiastiska över den praktiska tillämpningen, deras teoretiska kunskaper, hög servicegrad och flexibilitet.

“På Andresen Towers har vi en mycket positiv inställning till innovationer. Och på Teknos möttes vi av samma inställning. Ända sedan samarbetet påbörjades har vi varit entusiastiska över deras praktiska förhållningssätt, teoretiska kompetens, höga servicenivå och flexibilitet”, säger Peter.

Han nickar mot Henrik Hansen, marknadschef på Teknos. De kommer båda ihåg när de första stålsegmenten med Teknos färg producerades.

“Vi var ständigt närvarande de första tre dagarna, fram till sent på nätterna. Vi ville naturligtvis följa projektet hela vägen, vi ville vara fullt delaktiga i produktionen och säkerställa att allt var som det skulle”, säger Henrik Hansen.

Vissa dagar blev långa, men det var viktigt för både Teknos och Andresen Towers att se samarbetet i praktiken.

Miljömässiga fördelar

Fördelen med Teknos färg var inte bara att härdningstiden var snabbare. Även den miljömässiga betydelsen av att använda en produkt med så hög torrhalt var en viktig fråga för Andresen Towers.

“Vi levererar till ett grönt segment av marknaden, så de miljömässiga fördelarna med TEKNODUR COMBI 3560 är viktiga”, säger Peter Sylow Madsen.

“Det mest viktiga för oss har varit den snabba härdningen, och det faktum att vi bara behöver måla en gång. På detta sätt har färgen betytt att vi kan ha ett snabbt och jämnt produktionsflöde. Projektet som helhet skulle inte ha varit detsamma utan deras färg.”

Fotografier genom Andresen Towers och Bergkvist Produktion

 

För mer information

Allan Bonde Jensen
Business Development Manager, Energy

STÄLL EN FRÅGA

 

Förnybar energi

Teknos lösningar för vindkraftverk

Ladda ner broschyr

Är du intresserad av industriell målning? Registrera dig till vårt nyhetsbrev.

PRENUMERERA PÅ PAINTING NEWS