Teknos stræber efter at udvikle ikke-fossile alternativer til  overfladebehandling og barrierer

Expandfibre ecosystem

Teknos blev for nylig en del af ExpandFibre-økosystemet, som er et forsknings- og udviklingssamarbejde og et økosystem, der blev lanceret af Fortum og Metsä Group. Målet med samarbejdet er at fremskynde udviklingen af bæredygtige bioprodukter med fokus på pulpfibre, hemicellulose og lignin. 

Medlemmerne af EkspandFibre talte med Pasi Virtanen og Veera Jehkonen fra Teknos for at finde ud af, hvordan virksomhedens bæredygtighedsmål og innovationer, der involverer biomaterialer og genanvendelse af råmaterialer, driver virksomhedens strategi i en industrisektor, hvor traditionelle fossile råmaterialer stadig er hovedkomponenten i produkterne.

Innovationer, der bringer bæredygtige løsninger på markedet

Kemikeren Pasi Virtanen (Group R&D Manager Innovations) har været ansat hos Teknos i mere end 25 år og står i øjeblikket i spidsen for et innovationsteam, der gerne vil lancere nye og mere bæredygtige løsninger på markedet. De har f.eks. udviklet løsninger til erstatning af plastmaterialer inden for overfladebehandlinger til pap til emballageindustrien samt udnyttet biomaterialer og eksperimenteret med avanceret genanvendelse af råmaterialer. Der er en lang række innovative produkter under fremstilling, og nogle af dem er allerede kommet ud på markederne.

Veera Jehkonens (Group Innovation Process Manager) rolle er at danne et billede af, hvordan de innovationer, som Teknos har udviklet, kan blive mere virkningsfulde og forhåbentlig engagere organisationen som helhed for at tage de næste nødvendige skridt frem mod øget bæredygtighed og generelt ansvar. Ud over at fokusere på bæredygtighed udvikler Teknos også servicebaserede løsninger, der tilfører merværdi til kunderne. Veera siger: "Vores mål er at blive den mest bæredygtige malingsproducent i verden. At nå dette ambitiøse mål kræver en masse nye idéer og nye materialer, der bare venter på at blive opdaget. Vores mål ses på alle niveauer hos Teknos – vores produktion, logistik og R&D. Hvert nyt projekt skal have en vinkel, der accelererer bæredygtigheden."

Social ansvarlighed og gennemslagskraft er også højt prioriteret i Teknos’ strategi. Pasi påpeger, at kendskabet til f.eks. livscyklusvurderinger (LCA) er ved at blive normen, også i malingsindustrien, og efterspørgslen efter mere miljøbevidste løsninger er konstant stigende. Systematisk vurdering af Teknos’ produkters samlede livscyklus vil hjælpe virksomheden med at demonstrere deres bæredygtighedsmål og resultater i praksis.

Udfordringer ved ikke-fossile råmaterialer

Pasi gør opmærksom på de almindelige udfordringer i forbindelse med ikke-fossile råmaterialer til overfladebehandling, maling og barrierer. De ikke-fossile materialer er ikke i en letanvendelig form. Yderligere behandling er nødvendig for at opnå de ønskede parametre for slutproduktet, hvad angår partikelstørrelse, farve og andre overfladeegenskaber såsom hydrofilicitet eller hydrofobicitet.

En gennemsnitlig malingsformel kan bestå af op til 20 forskellige råmaterialer, og med biomaterialer kan en komponent ikke bare erstattes. Udskiftning af en fossilbaseret komponent med en ikke-fossil komponent er en kompleks proces, og der er behov for mere arbejde for at skabe en fuldt funktionsdygtig løsning. En anden udfordring er tilgængeligheden og prisen på de bæredygtige materialer: Der er stor interesse på markederne, men en højere pris kan blive et problem for slutkunderne.

Teknos giver unik adgang til en del af værdikæden: overfladebehandlinger og barrierer

Teknos kan tilbyde en unik adgang til en del af værdikæden, som andre aktører måske ikke kan levere. Overfladebehandlings- eller barrieredelen af værdikæden er måske i øjeblikket ikke en del af ExpandFibre-økosystemet. Noget andet er, at Teknos allerede inden deres tidligere erfaringer havde en bredere forståelse af udfordringen med, at biomaterialerne ikke er nemme løsninger. Teknos kan yde sparring til andre medlemmer af økosystemet om brugen af nye råmaterialer til industriel anvendelse.

Stærkt partnernetværk er et must

Hos Teknos ses et stærkt partnernetværk som en meget vigtig måde at gøre fremskridt på! Teknos har set ExpandFibre-fællesskabet udvide og udvikle sig i et positivt jævnt tempo og betragter økosystemet som en netværksformidler, der kan få aktørerne i hele logistikkæden til at fremskynde fremskridtet sammen og dele ansvaret – endda også omkostningerne til udviklingsarbejdet.  

Pasi konkluderer: "Samarbejdet med et af projekterne i ExpandFibre har allerede givet os værdifuld ny indsigt. SUSBINCO-projektet hjælper os med at se ud over den nuværende forsyningskæde for kemiske råmaterialer og har hjulpet os med at overveje en alternativ fremtid. Det har virkelig været en øjenåbner."

Oprindelig tekst: ExpandFibre