Forordning om biocidholdige produkter (BPR)

Ny forordning om biocidholdige produkter, der erstatter direktivet om biocidholdige produkter

Forordningen om biocidholdige produkter (BPR) omhandler de nye krav om mærkning for produkter, der er behandlet med biocider. Den europæiske forordning om biocidholdige produkter (EU-forordning 528/2012) trådte i kraft den 1. september 2013 og erstattede det tidligere direktiv om biocidholdige produkter (BPD). Mange af bestemmelserne er de samme, og de af vores produkter, der indeholder biocider og var godkendt i overensstemmelse med BPD, bevarer deres gyldighed. 

En vigtig ændring, der også berører producenter af byggekomponenter, er dog det nye krav om mærkning. Produkter, der er behandlet med et biocidholdigt produkt, betegnes, hvad angår forordningen (f.eks. et træbeskyttelsesmiddel), som "behandlede artikler". De må kun behandles med et godkendt biocidholdigt produkt og skal mærkes behørigt, når producenten hævder en biocid egenskab for den behandlede artikel. Produktet kan enten mærkes ved at påsætte et mærkat på selve produktet eller ved en reference i produktets dokumentation. 

Kravet om mærkning gælder for alle artikler (vinduer, døre, facadebeklædning, havemøbler osv.), der er behandlet med et godkendt Teknos-træbeskyttelsesmiddel; TEKNOL AQUA 1412-01, TEKNOL S 6005-00, TEKNOL AQUA 1410, AQUA PRIMER 2907-02 eller AQUA PRIMER 2907-42. For at forenkle mærkningsarbejdet for Teknos' kunder har Teknos føjet et faktablad til de nævnte produkters tekniske datablade. Faktabladet indeholder alle oplysninger, der er nødvendige til mærkning i overensstemmelse med BPR. Yderligere oplysninger om forordningen kan normalt indhentes fra de forskellige brancheorganisationer.