bæredygtigt indkøb hos teknos

Vastuullinen hankinta Teknoksella

En moderne virksomhed må tage ansvar, ikke kun for sine egne operationer, men også for forsyningskædens ansvarlighed. Hos Teknos er bæredygtigt indkøb en integreret del af vores program for virksomhedens sociale ansvar og administreres af koncernens indkøbsafdeling. Find ud af, hvad ansvarlig sourcing er, og hvordan det implementeres hos Teknos.

Hvad er bæredygtigt indkøb?

I dag omfatter drøftelserne om bæredygtighed ikke alene virksomhedens egne aktiviteter, men også hele forsyningskædens. Bæredygtigt indkøb, eller ansvarlig sourcing, medfører mange fordele for virksomheden, herunder mere pålidelige leverandørforhold, omkostningsbesparelser, forbedret forsyningssikkerhed, risikostyring, innovative løsninger og råvarer. Ved at investere i forsyningskædens ansvarlighed forbedres de såkaldte hårde indikatorer for indkøb ofte, f.eks. lagerstyring og rettidig levering.

Forskellige interessenter kræver gennemsigtighed i virksomhedens drift. Ud over økonomiske nøgletal er sociale og miljømæssige emner såsom arbejdsforhold eller råvarernes oprindelse op gennem forsyningskæden af stigende interesse for offentligheden, investorer og kunder. For virksomheden selv kan etikken bag driften være en vigtig grund til at investere i bæredygtigt indkøb.

Teknos og bæredygtighed i forsyningskæden

Teknos Group Procurement Team hos Teknos har ansvar for bæredygtigt indkøb. Bæredygtighed er integreret i alle indkøbsprocesser. Bæredygtigt indkøb omfatter f.eks. leverandørudvælgelse, leverandørevaluering og -vurdering samt en række politikker, der styrer operationer som f.eks. vores adfærdskodeks for leverandører. Denne politik tager højde for emner, der er relateret til arbejdsrettigheder, menneskerettigheder, sundhed, sikkerhed, anti-korruptionsindsats og miljøet, og den er formuleret med respekt for FNs Global Compact-principper og ILO's internationale arbejdsstandarder.

“I praksis kan bæredygtigt indkøb, udover at kortlægge og evaluere et leverandørnetværk, f.eks. betyde kun at købe det nødvendige, finde mere bæredygtige råvarer eller beregne konsekvenserne af livscyklussen. Eksempelvis valg af råvarer med den mindst mulige sociale, økonomiske og miljømæssige belastning”, forklarer koncern-indkøbschefen, Satu Rauhala.

Vores mål for bæredygtigt indkøb

Hos Teknos mener vi, at det vigtigste er, hvordan vi handler og træffer ansvarlige beslutninger. Vi sørger for, at alle, der arbejder inden for indkøb, men også vores kemikere, der udvikler recepter og forsker i råvarer, kender vores principper for bæredygtigt indkøb.

"Ansvaret begynder med valget af råvarer og leverandører, og det skal tages i betragtning hele vejen gennem forsyningskæden frem til slutkunden," understreger Satu.

Vores leverandørnetværk omfatter hundredvis af meget forskellige leverandører, fra store globale virksomheder til små, lokale virksomheder. De fleste af vores råvareleverandører kommer fra Europa. Vi har sat to mål for virksomhedens bæredygtighed for forsyningen på koncernniveau.

“På koncernniveau ønsker vi at evaluere 80 % af vores leverandører med EcoVadis-vurderingsværktøjet inden 2025. I EcoVadis-vurderingen evalueres leverandører ud fra fire forskellige emner: Miljø, arbejds- og menneskerettigheder, etik og bæredygtigt indkøb. Hver sektion får en score, og den samlede score for vurderingen er det vægtede gennemsnit af de forskellige sektioner. Via EcoVadis-platformen kan vi fremsætte forslag til forbedringer eller korrigerende handlinger til vores leverandører og derved hjælpe hele branchen med at blive mere bæredygtig. Ud over EcoVadis er målet, at 95 % af vores leverandører skal have underskrevet og godkendt vores adfærdskodeks for leverandører inden 2025*”, forklarer Satu.

Vores leverandørers muligheder og ressourcer i forhold til at besvare forespørgsler om bæredygtighed eller til at rapportere om dette emne kan variere meget. Vi sørger dog altid for, at vores leverandører handler ansvarligt og i overensstemmelse med vores krav og virksomhedsværdier. Vi sikrer også vores forsyningskæde ved hjælp af leverandørundersøgelser. I 2019 gennemførte vi i alt elleve leverandørundersøgelser.

“På langt sigt er vores mål at gøre vores forsyningskæde mere gennemsigtig i samarbejde med forskellige interessenter og at udvide leverandørgennemsigtigheden til vores underleverandører”, afslutter Satu.

* i forhold til råvareforbruget